Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o.
Stěžejní činností společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. je provozování vodovodů a kanalizací a dodávka kvalitní pitné vody. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Dále provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a ...
VODAK Humpolec, s.r.o.
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní ...

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3, 5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Projektová činnost ve výstavbě -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Přípravné a dokončovací stavební ...

Vodovody a kanalizace. Organizační zajištění zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obcích sdružených ve svazku. Zajištění koncepčního řešení obnovy a rozvoje vodovodů, kanalizací, ČOV.

Služby: -provozování vodovodů a kanalizací -vodoinstalatérství -laboratorní služby-voda, kaly, odpady -monitorování kanalizací TV** kamerou -provádění staveb -projektová činnost v investiční výstavbě -zámečnictví -opravy motorových vozidel -silniční motorová doprava osobní, nákladní -nakládání s odpady (i nebezpečnými) -výroba a ...

Služby: -čistírna odpadních vod (ČOV). Další kontakty: -stálá služba /dispečink/, nahlašování poruch tel.568846253 -zákaznické oddělení /reklamace/ tel.568899141 -útvar zásobování /mtz/ tel.568899140 -provoz vodovodu a kanalizace tel.568899152. Pracovní doba: -po-pá 6-14 (kromě nepřetržitých provozů ...

Provoz a stavba vodovodů a kanalizací. - čistění odpadních vod Pobočka: Velké meziříčí, Františkov 95 566 523 921

Vodárenská akciová společnost. Vodovody a kanalizace. Provoz ČOV a kanalizací Žďár n. S. Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sáz. Tel: 566 620 888 Mobil: 602 459 950 e-mail: covzr@vaszr.cz Dispečink - nahlašování poruch Tel: 566 651 159 Mobil: 724 102 777 e-mail: gis@vaszr.cz

Vodárenská akciová společnost: Provoz ČOV a kanalizací Bystřice nad Pernšt. K Valše 621, 593 01 Bystřice nad Pernšt. Tel: 566 552 556 Mobil. 602 556 618 e-mail: covby@vaszr.cz

Služby, práce: -provozování vodovodů, kanalizací -likvidace odpadů -rozbory vody -práce speciální mechanizací -vyhledávání poruch na vodovodu -řezání vozovek -vrtání do betonu -podvrty pod komunikacemi do průměru 80 mm. Provozovna: -čistička odpadních vod, Přibyslav, tel.569 484 638 -Golčův Jeníkov tel.569442 ...

Výstavba, stavba: -inženýrské sítě. -plynovody. -vodovody.

Služby: -rozvod vody -správa a údržba vodárenských zařízení.

Čištění odpadních vod Výroba, dodávka - pitná voda

Posudky na vsakování odpadní vody Hydrogeologické posudky Vyřizování stavebního povolení a povolení odebírání podzemních vod Vrtání studní Projektová dokumentace - studnyprojektová činnost - vsakování (odpadní vody)

Vrtání - studny - včetně vypracování hydrogeologického průzkumu a zpracování projektové dokumentace

Hydrogeologický průzkum Podklady pro stavební povolení Vrty pro tepelná čerpadla Zajištění - instalace čerpadel pro studny Studny - celoroční vrtání - prohlubování - hydrogeologický průzkumzajištění - instalace vodáren - zaskružení Instalace zavlažovacích systémů