Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Sekretárske služby Preklady a tlmočenie Faktoring a forfaiting Manipulácia s tovarom Marketingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Opravy pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s ...

Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie Leasing Skladovanie Búracie práce Zváračské práce Činnosti knižníc Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Prípravne práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a ...

Mäsiarstvo Murárske práce Kúrenárske práce Lešenárske práce Reklama a propagácia Vydavatelská činnosť Administratívne služby Výroba tovaru z plastov Zemné práce so strojmi Sprievodcovská činnosť Vodoinštalatérske práce Podnikateľské poradenstvo Výroba tesnení z gumy a PVC Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie výdajne ...

Baliace činnosti Zásielkový predaj Fotografické služby Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Vydavateľské činnosti Prenájom reklamných plôch Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Prevádzkovanie múzeí a galérií Sprostredkovanie obchodu a ...

Manipulácia s tovarom Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Úprava a rozvod úžitkovej vody Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Výroba gumových a plastových výrobkov Nakladanie s odpadmi (okrem nebezpečných) Organizovanie kurzov, školení a ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Správa trhových miest Dopravná zdravotná služba Montáž určených meradiel Výroba, úprava a rozvod vody Prevádzka športových zariadení Predaj nápojov na priamu konzumáciu Približovanie dreva a pilčícke práce Služby knižníc poskytované verejnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Opravy armatúr Výskum a vývoj Baliace činnosti Výroba nástrojov Kresličské práce Fotografické služby Cestná osobná doprava Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Frézovanie a sústruženie Výroba ventilov a armatúr Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových konštrukcií Reklamné a ...

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov v rozsahu voľnej živnosti Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovnej evidencie Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Výroba bižutérie a suvenírov Reklamná a propagačná ...

Skladovanie Výroba videa Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Fotografické služby Ostatné vzdelávania Iné kultúrne činnosti Sprostredkovanie obchodu Výskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Požičiavanie, ...

Reklamné činnosti Upratovacie služby Správa registratúry Prenájom nebytových priestorov Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom strojov a prístrojov bez ...

Zákazkové šitie Požičiavanie kníh Kopírovanie tlačív Sprostredkovanie obchodu Oprava a žehlenie odevov Prepisovanie písomností Činnosť colného deklaranta Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ...

Výroba videa Fotografické služby Vydavateľské činnosti Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Distribúcia nahratých video a audio nosičov so súhlasom ...

Databanky Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Servisná činnosť výpočtovej techniky Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky Činnosť knižníc a iných kultúrnych ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Zváračské práce Správa registratúry Defektoskopia materiálov Oprava pracovných strojov Tepelné spracovanie kovov Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Spracovanie a povrchová úprava kovov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba strojov pre všeobecné strojárenstvo Reklamné, ...

Baliace činnosti Inzertná činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Styk s verejnosťou - public relations Poradenská činnosť v oblasti marketingu Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a ...

Inzertné služby Správa registratúry Faktoring a forfaiting Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Organizovanie dobrovoľných dražieb Organizačné a ekonomické poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, seminárov, školení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a ...

Databanky Skladovanie Správa majetku Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Úschova písomností nearchívnej povahy Organizovanie seminárov, kurzov a školení Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho ...

Faktoring Forfaiting Realitné agentúry Správa registratúry Nákup a predaj nehnuteľností Maloobchod okrem koncesovaných živností Veľkoobchod okrem koncesovaných živností Sprostredkovanie obchodu, obstarávacie služby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstvaa Prenájom iných strojov a ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a propagačné činnosti Organizačné, ekonomické a účtovne poradenstvo Spracovanie podnikateľských zámerov a projektov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Správa ...

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Informačné a konzultačné služby v oblasti výchovy a ...

Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výroba obrábacích strojov s mechanickám pohonom Inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení Kovoobrábane, výroba kovových ...

Archivovanie písomností Archivovanie nosičov dát Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiace činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností v spojení s inými ako základnými službami Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ...

Preprava zbraní a streliva Úschová zbraní a streliva Prenájom motorových vozidiel Prenájom ťahačov a návesov Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie údajov Maloobchod s výpočtovou technikou Poskytovanie služieb v poľovníctve Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Poradenská služba ...

Kozmetické služby Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Maloobchod v rozsahu voľných živností Preklady vrátane tlmočníckych služieb Úschova písomností nearchívnej povahy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v ...

Správa registratúry Vedenie účtovníctva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Podnikateľské poradenstvo v oblasti prieskumu trhu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Správa registratúrnych ...