Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v ...

Finančný leasing Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Služby súvisiace s databázami Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská ...

Kovoobrábanie Zasielateľstvo Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Činnosť colného deklaranta Činnosť účtovných poradcov Poskytovanie poštových služieb Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie odborných knižníc Prevádzkovanie úschovní batožín Administratívne a fotografické ...

Kovoobrábanie Zasielateľstvo Kontrola hydrantov Vedenie účtovníctva Opravy pracovných strojov Činnosť colného deklaranta Čistiace a upratovacie práce Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti dopravy Automatizované spracovanie údajov Geodetické a kartografické práce Prevádzkovanie odborných ...

Fotografické služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Spracovanie grafických návrhov a inzerátov podľa predlôh alebo zákaziek v rozsahu voľnej živnosti Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Sekretárske služby Preklady a tlmočenie Faktoring a forfaiting Manipulácia s tovarom Marketingová činnosť Sprostredkovanie dopravy Opravy pracovných strojov Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s ...

Reklamné činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, organizovaním a spracovaním informácii

Reklamná činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Nákup a predaj agentúrnych správ v rozsahu ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výskum trhu Vedenie účtovníctva Správa registratúrnych záznamov Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovním informácií

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Správa registratúrnych záznamov bez ...

Upratovacie práce Kresličské práce Fotografické práce Natáčanie videokamerou Prenájom motorových vozidiel Prenájom športových potrieb Nákup a predaj starožitností Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Administratívne a kancelárske ...

Predaj dovezenej stravy od oprávneného výrobcu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba spoločenských hier, hračiek a bižutérie Činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera a plastov Montáž, demontáž, oprava a výmena plastových okien a dverí Prípravné práce pre ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Pranie prádla Upratovacie práce Výroba deionizovanej vody Požičiavanie kníh a časopisov Reklamné a marketingové služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Čistiace práce v rozsahu voľnej ...

Prenájom vozidiel Činnosť knižníc Košikárska výroba Požičiavanie a distribúcia videa Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie solária - ožarovanie ultrafialovými lúčmi Správa nehnuteľností na základe kontraktu - obstarávateľská činnosť Prevádzka telovýchovných zariadení a zariadení ...

Vydavateľská činnosť Požičiavanie kníh / knižnica / Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Sprostredkovateľská,obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Skladovanie Realitná agentúra Reklamné činnosti Skartačná činnosť Sekretárske služby a preklady Výkon administratívnych prác Leasing spojený s financovaním Úschova a vytrieďovanie písomností Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Miesto uloženia písomností ...

Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / - iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3 Spracovanie medu Realitné agentúry Reklamné činnosti Tvorba WEB stránok Činnosť ...

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Viazanie kníh a konečné spracovanie, sadzba ...

Lektorská činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Ekonomické organizačné poradenstvo Vedenie mzdovej a personálnej agendy Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov ...

Prieskum trhu Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných, ekonomických a spoločenských vied Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovateľská, reklamná a propagačná ...

Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie a poskytovanie verejne ...

Marketing Prieskum trhu Komisionálny predaj Vedenie účtovníctva Administratívne práce Leasing strojov a zariadení Prípravné práce pre stavbu Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Požičiavanie motorových vozidiel Organizačné zabezpečenie výstav a galérií Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Poradenská ...

Administratívne práce Vyučovanie anglického jazyka Automatizované spracovanie údajov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...