Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Akreditovaná zkušební laboratoř: - zkoušky k ověření způsobilosti souřadnicových měřicích strojů CMM, kruhoměrů a profiloměrů, používaných pro měření lineárních rozměrů.

datum zániku: 30.4.2012 Poliklinika Blansko. Pohotovost: -laboratoře OKB*.