Živočišná výroba, užitkový chov a prodej hospodářských zvířat – skotu, krav, telat, jalovic a plemenných býků. Při koupi nezapomeňte i na kvalitní rostlinná krmiva, tedy na krmné obiloviny, oves, ječmen, pšenici, olejniny, řepku, brambory a kukuřici.

AGRO SYCHROV a.s
AGRO SYCHROV a.s. je moderní, prosperující zemědělská společnost, která v současné době hospodaří na 1060 ha zemědělské půdy, z toho je 746 ha půdy orné a 314 ha trvalých travních porostů. V rámci rostlinné výroby je pěstována Pšenice ozimá, Řepka ozimá, Soja, Cukrovka, Kukuřice na siláž a také seno. Výroba živočišná se zaměřuje na výkrm býků. ...
AGRA Český ráj a.s.
Hlavní činností společnosti AGRA Český ráj a.s. je rostlinná a živočišná výroba. Hospodaříme cca na 970 ha půdy a mezi naše produkty rostlinné výroby patří zejména řepka, obilí či cukrová řepa. V rámci výroby živočišné se zaměřujeme na chov cca 450 ks skotu bez tržní produkce mléka. Mezi naše další služby patří prodej hovězí maso z vlastního ...
Farma - chov skotu - chov koní - rostlinná výroba.

Prodej - prasata - selata - skot Prodej - ječmen - pšenice - oves - šroty

Společnost Kulmon - Škoda s.r.o. je zaměřena na obchod s hospodářskými zvířaty. Zabýváme se vývozem, dovozem i chovem skotu převážně masných plemen. Provozujeme také vlastní shromažďovací středisko v obci Třebnuška a kontrolní stanoviště ve Volduchách. Sídlíme v Liberci. Export, import, dovoz, vývoz: - hospodářská zvířata - jatečný skot - ...

Chov koní. -koně a poníci nemocní a staří -koně odebrané Státní veterinární správou chovatelům -komerční ustájení koní -vlastní chov koní

Zemědělské družstvo Horal se zaměřuje na rostlinnou a živočišnou výrobu. Zabýváme se chovem mléčného skotu a pěstováním brambor, ječmene a ovsa. Hospodaříme v obci Vysoké nad Jizerou, okres Semily. Zemědělské družstvo. Chov, služby, živočišná výroba: - mléčný, dojný skot - krávy - prodej čerstvé mléko. Pěstování, prodej, rostlinná ...

Činnost: - zemní práce - výkopy - bourací práce - Traktorbagr CAT 428B Ekofarma, chov: - masný skot plemeno Limousine - prodej zástavového skotu Zemědělské služby: - sekání, lisování a balíkování - doprava obilí, siláže, senáže - přeprava lisovaného sena a slámy na větší vzdálenosti - práce nakladačem

Rodinná farma: Chov: - masný skot - ovce. Služby: - ubytování - hospůdka, tel.: 608 233 275

Farma - rodinná minimlékárna - mléko, mléčné výrobky, sýry.

Živočišná výroba: - ekologický chov krav Rostlinná výroba: - řepka - obiloviny

Chov: - Švýcarská alpská ovce.

Rostlinná a živočišná výroba: - krmné obiloviny, víceleté pícniny - travní porosty - chov skotu - výkrm kuřat - chov včel Agroslužby.

Rostlinná a živočišná výroba: - chov skotu Agroslužby.

Kozí farma, chov: - kozy Výroba: - kozí sýr - kozí mléko

Služby: - rostlinná a živočišná výroba - chov skotu - výroba syrového kravského mléka - prodej, servis zemědělských strojů - výroba ohradníková lanka

Výroba: -rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství).

Zemědělská farma ZEA–LAND. Zemědělská výroba. Rostlinná výroba, pěstování: - obiloviny - pšenice, ječmen - řepka - kukuřice - vojtěška. Vlastní výroba krmných směsí, pícniny. Živočišná výroba, chov: - holštýnský hovězí dobytek - dojnice na mléko - teleta, býci na maso .

Výroba - jehněčí a kůzlečí maso Chov - kozy - ovce

Zemědělské obchodní družstvo. Živočišná výroba, chov, velkochov: - krůty, krocani - černostrakatého holštýnského skotu, hovězího dobytka. Rostlinná výroba: - tržní plodiny. Zpracování krůtího, drůbežího masa. Velkoobchod, maloobchod: - drůbeže - masné speciality z drůbežího masa.

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba. Výroba, prodej: - rostlinné produkty - živočišné produkty - krmiva, krmné směsi.

Živočišná výroba - farma. Chov skotu - hovězí dobytek.

Zemědělská výroba: - živočišná výroba. Chov: - ovce, kozy - pštrosi a drůbež.

Farma. Zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba - chov skotu, hovězího dobytka.

Kozí farma Nový Dvůr - výroba a prodej kozích sýrů, prodej kůzlečího masa, mléka, syrovátky a vyčiněných kůží. Placené prohlídky farmy pro kolektivy spojené přednáškou a ochutnávkou kozích sýrů, mléka a syrovátky.