Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Lesnictví. Pěstování a údržba lesa. Komplexní správa lesního majetku.

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary spravuje lesy, které jsou ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary. Zabýváme se lesním hospodářstvím, hospodařením se svěřenými pozemky a lesními porosty. Zajišťujeme péči o les a obnovu lesa, dále těžbu dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Hlavní část lesů v blízkém okolí má rozlohu cca ...

Služby: -zahradnické -lesnické -komunální

Činnost: - lesnictví - přibližování dřeva - výkup dřeva

Činnost: - rekultivace - lesnické práce - sadové úpravy - údržba zeleně

Velkoobchod, prodej: -vánoční stromky

Lesní výroba. Komplexní obhospodařování lesních porostů. Prodej a pěstování: -lesní kultury. Prodej: -lesní a zahradní technika. Výroba, prodej, export: -palisády -plotovky -rýgle, kůly.

Práce: -zemní -demoliční -lesnické -kamenické -vodohospodářské stavby Služby: -nákladní autodoprava

Dřevorubecké práce: - kácení stromů - kácení rizikových stromů - kácení stromů pomocí horolezecké techniky - těžba dřeva - asanační kácení - sázení stromů - odfrézování pařezů - výkup lesů

Služby, práce: - lesnictví - dřevovýroba Chov: - masný skot

Městské lesy. Výroba: - pilařská kulatina - pilařské dříví. Údržba zeleně, keřů, stromů. Služby v oblasti zeleně a městských lesů. Výkup lesní zvěře.

Vodohospodářské stavby: -zemní práce -lesní cesty -odvodnění. Sadové úpravy a údržba zeleně. Lesnická, zemědělská rekultivace. Lesní práce. Údržba zeleně. Kácení stromů. Návrhy, zakládání zahrad. Sadové úpravy.

Práce: - těžba, přibližování dřeva - pěstební činnost - rizikové kácení dřevin

Silniční doprava. Lesnická činnost (lesnické práce, obchod se dřevem).

Správa a údržba lesních porostů města Loket. Nabízíme k odkupu: - dříví surové i palivové - výrobky ze dřeva (loupaná kulatina apod.) - peloid. Krásy lesa: - pěší a cyklistické stezky krajem Loket - Rašeliniště v Borkách - rozhledna Krudum. Pronájem amfiteátru.

Dřevařská výroba: -řezivo -výrobky ze surového řeziva. Lesnická výroba. Myslivost: -poplatkový odstřel. Speciální doprava.

Pěstování lesa. Těžba lesa, přibližování dřeva. Zajišťování lesnických prací. Lesnické práce.

Bezpečnostní agentura. Lesní činnost. Zabezpečení objektů, osob.

Služby zemědělcům. Lesní hospodářství. Výroba: -rostlinná -živočišná. Doprava. Opravárenství.

Služby: -odborná správa lesa -pěstební a těžební práce.

Správa lesního majetku města. Výkup surového dřeva. Prodej: -surové dřevo -palivové dřevo -řezivo.