Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

PROPLANT GROUP s.r.o. Lesní a okrasné školky Kelč
Společnost PROPLANT GROUP s.r.o. se zaměřuje na pěstování a prodej lesních sazenic pro výsadbu lesních a okrasných školek a zahrad v okolí Valašského Meziříčí, Vsetína, Hranic a Přerova. Sazenice pěstujeme jak na polích tak ve sklenících. Pěstování lesních sazenic a rostlin: Prostokořenné sazenice: - pěstujeme jako semenáčky, podřezané či ...
Malenovická pila, s.r.o. Výroba, prodej řeziva Zlín
Malenovická pila má dlouholetou tradici v oblasti těžby a zpracování dřeva, dřevovýroba je zaměřena na různé druhy řeziva. Výroba a prodej stavebního, konstrukčního řeziva - hranolů, trámů, desek, fošen, latí. Provádíme pořez dřeva, kulatiny, impregnace dřeva, drobné hoblování. Prodáváme dřevěné brikety, biobrikety, pilařské výrobky, piliny a ...
Jan Stuchlík - Lesnická činnost
Firma Jan Stuchlík - Lesnická činnost se zaměřuje zejména na údržbu zeleně a prodej palivového dříví. Naše služby nabízíme občanům, obcím, drobným i větším vlastníkům lesů. Poskytujeme poradenské služby v oblasti lesnictví, pěstování lesa i těžby dříví. Provádíme ořez a kácení stromů v zahradách včetně odkupu dříví. Poskytuje služby v ...
Lesy Mladá Boleslav, a.s. Výkup a prodej dřevní hmoty
Naše společnost Lesy Mladá Boleslav, a.s. se zabývá: - těžbou dřeva - lesní dopravou - výrobky ze dřeva - silniční a nákladní dopravou - lesní školka, školkařská výroba - nakládáním se sazenicemi, semeny a jinými lesními dřevinami - lesní hospodář - lesnické a dřevorubecké práce v Mladé Boleslavi a okolí. Hlavním cílem firmy je ...
FORESTVLACH s.r.o.
Společnost FORESTVLACH s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oboru lesnictví. Mezi činnost které provádíme patří, těžba a přibližování dřeva, manipulace se dřevem pomocí vyvažovací soupravy a také lesnické práce. Provádíme těžbu, přibližování dřeva, manipulace se dřevem pomocí vyvažovací soupravy a mezi naše činnosti patří i lanovkové ...
Zelená biomasa, a.s. Dřevěný domek
Společnost Zelená biomasa, a.s. se sídlem ve Zruči nad Sázavou je lesnická společnost, která se od roku 2008 zabývá výrobou a zpracováním biomasy. Kromě činností souvisejících s lesnictvím se zabýváme také obchodem s řezivem a produkty pil, dále výrobou a projektem pelet a briket a také palivového dřeva a další činností. Nabízíme vám komplexní ...
Lesy Žlutice, s.r.o.
Společnost Lesy Žlutice, s.r.o. jak již napovídá její název, poskytuje služby v oblasti lesního hospodářství. V rámci naší činnosti se zaměřujeme na pěstební práce, údržba lesa a také odbornou správu obecních a soukromých lesů. Dále se také věnujeme komplexní správě lesních majetků. V případě, že máte dotazy z oblasti lesního ...
František Valdman-Vánoční stromky a balící sítě
Speciální nabídka : Nabízíme okrasnou klest ze šumavských plantáží, vhodnou na vazbu a dekoraci. Baleno v balících cca po 20 kg. Jedle kavkazská - Abies nordmanniana 25, - Kč/kg Smrk pichlavý (stříbrný) - Picea pungens 16, - Kč/kg Borovice černá nebo lesní - Pinus nigra nebo silvestris 16, - Kč/kg Pěstování, prodej, výroba: - stromky - ...
Geogard, s.r.o. stavební práce a údržbu zeleně
Jsme specialisti na stavební práce a údržbu zeleně. Provádíme výstavbu rodinných domů na klíč, s kterou máme dlouholeté zkušenosti. Dále provádíme rekonstrukce, pokládku dlažeb a zkušenosti máme také s opravami lesních cest, výstavbu sněžných jam či oplocenek. Nápomocni jsme i v případě výstavby inženýrských sítí. Zaměřuje se i na ...
Lesnictví, těžba a zpracování dřeva - Jan Sečkař
Lesnictvím, těžbou a zpracováním dřeva se zabývá pila Jana Sečkaře. Prodáváme kvalitní stavební a truhlářské řezivo a také impregonované akátové a dubové kůly. Ty jsou vhodné pro majitele sadů, vinic, k oplocení lesních kultur a pro chovatele dobytka. Sídlíme v obci Velká nad Veličkou, okres Hodonín. Pila, výroba, pořez, prodej: - stavební ...
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Firma IFER je výzkumná organizace, která se zabývá řešením lesnicky zaměřených výzkumných projektů. Těžiště našich aktivit spočívá v lesnictví na všech jeho úrovních - provozování lesů, plánování lesního hospodářství, monitorování lesních rezervací, lesnická politika a mnoho dalších. Z dlouhodobého hlediska se zabýváme také otázkou globálního ...
Lesní družstvo Vysoké Chvojno.s.r.o
Lesní družstvo Vysoké Chvojno.s.r.o v dnešní době tvoří 16 obcí a společnost hospodaří na cca 4.700 ha lesní půdy. Mezi námi poskytované služby patří výkup a prodej zvěřiny, prodej palivového dřeva a také poplatkový lov černé, dančí a srnčí zvěře. Rovněž provozujeme Penzion Zámeček. Sídlíme v obci Vysoké Chvojno na adrese Soběslavova 82, okres ...
ZN - Wood, s.r.o.
Firma se zabývá výkupem a prodejem dřeva, dopravou a těžbou dřeva a výkupem lesních pozemků.
Plánské lesy s.r.o.
Zřizovatelem a vlastníkem společnosti Plánské lesy, s.r.o. je město Planá již od roku 1999. Plánské lesy, s.r.o. obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře 1.059, 26 ha. Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les, ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva a správa ...
Firma KAISER s.r.o. byla založena v roce 2001 a zaměřovala se na pilařskou výrobu, manipulaci dřeva a obchodem se dřevem. V roce 2002 rozšířila činnost o lesnictví a služby. Zabývá se výrobou stavebního i truhlářského řeziva, výrobou palet, tesařskými pracemi. K dalším činnostem patří pěstování a ochrana lesa, těžba a odvoz dřeva, výkup ...

Firma Ladislav Touš se zabývá prováděním výkopových a zemních prací, dovozem a odvozem zeminy, písku nebo šteěrku, zemědělských komodit a krmiv. Rozveze i různé stavební materiály v různých okresech Plzeňského kraje. V náplni má i demoliční práce menších objektů, opravy cest a kácení stromů a keřů. Otevřeno je od pondělí do neděle v době ...

Společnost Foresttech, s.r.o. se zabývá těžbou a zpracováním dřeva moderní technikou. Provádíme těžbu dřeva harvestorovou technikou, motorovou pilou, přepravou nadměrných nákladů, výkupy lesa, výkupy dřeva na stojato nebo na odvozním místě. Firma Forestech s.r.o. byla založena v roce 2004 s cílem poskytovat služby v lesnictví a to převážně ...

Prodej, zpracování: - dřevo. Rostlinná výroba. Zelinářství. Zahradnictví. Sadařství.

Služby: - pořez kulatiny na pile ve Žďáru nad Sázavou - doprava dřeva - těžba dřeva - přiblížení a nakládka dřeva - pěstění lesa Výroba: - kompletní dřevostavby dle potřeby zákazníka - hranoly, fošny, desky, prkna, latě, krovy - truhlářské řezivo jehličnaté i listnaté - kompletní tesařské práce a konstrukce - piliny, palivové ...

Výroba, prodej, služby: -pořez dřeva -truhlářské řezivo -stavby střešních konstrukcí, dřevostavby, pergoly, zahradní domky -těžba a přiblížení dřeva -výkup kulatiny, dřeva, lesních pozemků -kácení lesů -klempířské a tesařské práce.

Služby: -ekologická likvidace dřevin -lesní práce -zpracování dřevní hmoty -výstavba polních, lesních cest -úpravy parků.

Naše společnost ZEMAN - les s.r.o. byla založena před 17 lety ve Zlínském kraji. Zaměřujeme na lesnickou činnost. Prodáváme, vykupujeme a manipulujeme s dřevní hmotou. Poskytujeme služby v odvozu dřevní hmoty a prodáváme vánoční stromky. Provádíme údržbu lesů, kácení a průklest stromů, odborné ošetření porostů, lesní těžbu, rizikové kácení ...

Naše firma se zabývá službami pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví. Nabízíme výrobu kovových konstrukcí a výrobků, povrchové úpravy i svařování kovů, nakládání s odpady, likvidace vybraných materiálů včetně recyklace. Dále zpracování a likvidaci dřevních materiálů, sériové soustružnické a frézařské práce.

Firma Hylmar s.r.o. se sídlem ve Vrchlabí nabízí zahradnické a lesnické práce, technickou údržbu objektů, úklidové služby a také služby hodinového manžela. V rámci zahradnických a lesnických prací se zabýváme například kácením stromů (kácení stromů drobného vzrůstu, likvidace větví, štípání dříví) a zpracováním dřeva, údržbou veřejné zeleně, ...

Realizace a údržba zahrad. Sečení travnatých ploch a mulčování. Výsadba stromů a keřů. Pěstební práce v lese. Rizikové kácení. Prodej dříví. Školkařská činnost.