Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Josef Jindřich
Naše firma Josef Jindřich sídlící v okrese Mělník se věnuje pěstování zemědělských plodin a rostlinné výrobě. Rostlinná výroba: - zemědělské plodiny. Další služby: - služby pro zemědělce. Naleznete nás na adrese Vrutická 13 v obci Velký Borek v okrese Mělník.
Výroba: - kompletní a doplňkové krmné směsi sypké, granulované - minerální přísady - výroba jateční drůbeže. Zprostředkování, distribuce: - vitamínové a minerální doplňky - chemické prostředky pro správnou výživu a ochranu rostlin.

Činnost - nákup a prodej zemědělských komodit a hnojiv - obiloviny, olejniny, krmné komodity.

Zemědělské a technické služby. Kontejnerová doprava: - odvoz odpadu, odvoz sutin - navážení písku, šterku - prodej zeminy - odvoz suti včetne nakládky. Zemní práce: - výkopové práce - planýrky, demolice objektů - výstavba inženýrských sítí - výstavba komunikací. Technické služby: - odvoz fekálií - prořez křoví ...

Jahodárna. Pěstování, prodej: -jahody

Zahradnictví Neratovice. Prodej - zahradnická chemie - keramické nádoby Zahradnictví - stromy - keře - trvalky - letničky - skalničky - hnojiva - substráty Pěstování - osiva - cibuloviny

Prodej - zahradnické potřeby - chovatelské potřeby - celoroční prodej brambor a zeleniny

Zemědělská rostlinná výroba. Pěstování chmele, pšenice a ječmene.

Rostlinná výroba Výroba a prodej osiv Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Dvůr Lobeč - zemědělství - myslivost (obora Podčejek, bazantnice Hájek) - lesnictví Ubytování Zámek Lobeč - vinný sklep

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná výroba osiv.

Maloobchod, prodej: - zelenina.

Nabídka produktů rostlinné výroby.

Prodej: - obilí - olejniny.

Zemědělská výroba: - obiloviny - řepka - cukrovka.

Chov: - hospodářská zvířata. Pěstování: - zemědělské plodiny.

Prodej: - brambory - obilí - ovoce a zelenina.

Rostlinná výroba. Měření a regulace. Elektrikářské práce.

Soukromě hospodařící rolník. Zemědělská výroba.