Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie zariadenia po triedu * * * Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva Služby súvisiace s ...

Píliarska výroba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Pranie prádla a bielizne Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace služby Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v ...

Skladovanie Finančný leasing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Kovoobrábanie Čistenie lesa Píliarska činnosť Zámočnícke práce Opravy pracovných strojov Výroba textilná a odevná Predaj výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Výroba dekoratívnych predmetov Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Spletanie a oprava oceľových lán Opravy cestných motorových ...

Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v lesníctve ( strojmi, mechanizmami a náradím) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Uskladňovanie dreva na skládky Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Poskytovanie služieb v lesníctve

Reklamné a marketingové služby Čistenie a zimná údržba komunikácií Výroba jednoduchých stolárskych výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri ...

Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v záhradníctve Prípravné práce k realizácii stavby Povoznícke služby, približovanie dreva Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Prevádzkovanie ...

Predaj jedov a žieravín v maloobchode. Maloobchod v rozsahu voľných živností. Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Prenájom poľnohospodárskych a ...

Piliarska výroba Uytovacie služby Pohostinská činnosť Práce špeciálnymi mechanizmami Údržba a správa verejnej zelene Činnosť odborného lesného hospodára Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie ...

Prevádzkovanie gátra. Pílenie a približovanie dreva. Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Kovoobrábanie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Vývoj a konštrukčné práce v oblasti výrobných strojov a zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Zváračské práce Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, objekty bez nebezpečenstva výbuchu Poskytovanie služieb v lesníctve Uskutočňovanie stavieb a ...

Skladovanie Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z ...

Oprava pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Opracovanie drevnej hmoty a ...

Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva. Piliarska výroba, spracovanie dreva a výroba iných výrobkov z dreva. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností.

Výroba a predaj drevených brikiet Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Ťažba,spracovanie, predaj dreva a výrobkov z dreva

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Zostavovanie stolárskych ...