Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie zariadenia po triedu * * * Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Finančný leasing Reklamná činnosť Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a zariadení Kancelárske a sekretárske služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Približovanie, porez, pílenie, hobľovanie a impregnácia ...

Murárske práce Sprostredkovanie obchodu Zvoz dreva a piliarske práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie a zabezpečovanie dopravných a prepravných služieb

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva Služby súvisiace s ...

Opravy pracovných strojov Zemné a výkopové práce Oprava píl so spaľovacím motorom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Približovanie dreva koňmi a traktorom Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v ...

Odťahová služba Montáž ťažných zariadení Opravy cestných motorových vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby /manipulácia s drevom a jeho skladovanie na skládkach/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Výčap Výroba píliarská Veľkoobchod s drevom Xerografické služby Prevádzkovanie parkovísk Upratovacie a čistiace práce Turistická nocľaháreň a chata po triedu * * * Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Mechanizačné práce ...

Píliarska výroba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Pranie prádla a bielizne Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace služby Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v ...

Skladovanie Finančný leasing Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Verejná zeleň, záhradníctvo Ťažba dreva a pridružené služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Prípravné práce k realizácii ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Ťažba dreva Píliarske práce Veľkoobchod s drevom Výroba armovaných hadíc Sprostredkovateľská činnosť Zámočnícke a nástrojárske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s drevom,drevenými a zámočnickými výrobkami Sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr

Píliarske práce Sprostredkovanie obchodu Služby v rámci lesníctva Tažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

Stolárske práce približovanie dreva Výroba tovaru z plastov Prípravné práce pre stavbu Činnosť odborného lesného hospodára Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie ...

Reklamné činnosti Prenájom automobilov Montáž sadrokartónu Ubytovanie v súkromí Elektroinštalatérstvo Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových zariadení Prenájom stavebných strojov a zariadení Požičiavanie a servis športového náradia Obkladanie stien, kladenie dlažbových krytín Služby osobného charakteru - vedenie motorového ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Pilčícke práce Striekanie betónu Lešenárske práce Zámočnícke práce Spracovanie dreva na gátri Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín Montáž a demontáž strojných zariadení mimo VTZ Prípravne práce pre stavbu v rozsahu voľnej ...

Montáž plávajúcich podláh Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živností voľných Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živností voľných

Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Spilovanie a odvetvovávanie stromov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prvotné spravcovanie dreva - výroba piliarska Približovanie dreva pomocou koní a mechanizmov Starostlivosť o zvieratá s výnimkou veterinárnych služieb Demolácie, výkopové, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy Kúpa ...

Kovoobrábanie Čistenie lesa Píliarska činnosť Zámočnícke práce Opravy pracovných strojov Výroba textilná a odevná Predaj výpočtovej techniky Automatizované spracovanie dát Výroba dekoratívnych predmetov Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Spletanie a oprava oceľových lán Opravy cestných motorových ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba kŕmnych zmesí Poskytovanie služieb v lesníctve a poľnovníctve Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových vozidiel a športových potrieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Letná a zimná údržba ciest a komunikácií Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba výrobkov z betónu, cementu, sádry a kameniny Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Spracovanie prírodného ...