Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary spravuje lesy, které jsou ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary. Zabýváme se lesním hospodářstvím, hospodařením se svěřenými pozemky a lesními porosty. Zajišťujeme péči o les a obnovu lesa, dále těžbu dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Hlavní část lesů v blízkém okolí má rozlohu cca ...

Činnost: - péče o dřeviny - prořezávání stromů a rizikové kácení stromů - arboristika - instalace bezpečnostních vazeb - zpracování polomů, vývratů - prořezávání ovocných stromů, údržba zeleně - odstranění sněhu ze střech, budov.

Výroba a prodej dřevní štěpky a palivového dřeva. Těžba dřevních hmot. Kácení a prořezávání stromů.

Lesní výroba. Komplexní obhospodařování lesních porostů. Prodej a pěstování: -lesní kultury. Prodej: -lesní a zahradní technika. Výroba, prodej, export: -palisády -plotovky -rýgle, kůly.

Služby: - těžba dřeva - přibližování dřeva koněm, UKT nebo vyvážecím vlekem

Dřevorubecké práce: - kácení stromů - kácení rizikových stromů - kácení stromů pomocí horolezecké techniky - těžba dřeva - asanační kácení - sázení stromů - odfrézování pařezů - výkup lesů

Služby, práce: - lesnictví - dřevovýroba Chov: - masný skot

Dřevařská výroba: -řezivo -výrobky ze surového řeziva. Lesnická výroba. Myslivost: -poplatkový odstřel. Speciální doprava.

Pěstování lesa. Těžba lesa, přibližování dřeva. Zajišťování lesnických prací. Lesnické práce.

Vyrábíme a prodáváme jednorázové dřevěné palety, hranoly, latě, fošny, prkna. Nabízíme těžbu a přibližování dřeva.

Služby: -odborná správa lesa -pěstební a těžební práce.

Těžba - dřevopřibližování dřeva lanovými systémy Lesnické práce

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Pěstitelské pálení -Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších ...

Kominictví -Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

-Dokončovací stavební práce -Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím -Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Pokrývačství, tesařství

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Řeznictví a uzenářství -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Ubytovací služby -Pronájem a půjčování věcí movitých Hostinská činnost Prodej ...

Smíšené hospodářství Pěstování plodin jiných než trvalých Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Sladkovodní akvakultura

-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb Opravy silničních vozidel

-Práce a služby při těžbě dřeva

Hostinská činnost Masérské, rekondiční a regenerační služby -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací služby -Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti -Pronájem a půjčování věcí movitých Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Chov jiného skotu a buvolů Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Sladkovodní akvakultura Lesnictví a těžba dřeva