Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Odborný lesní hospodář. Lesnické služby: - pěstební práce - těžba dřeva, výkup dřevní hmoty - doprava dřeva - přidružená výroba - výrobky ze surového dřeva .

Lesní hospodářství: - pěstební činnosti - palivové dřevo - arboristika - rizikové kácení - těžební činnosti - činnost odborného lesního hospodáře - správa lesních majetků - prodej dřeva - mimoškolní výchova, lektorská činnost - lesní pedagogika

Stavební práce: -kompletní stavby "na klíč" -zateplování objektů i pro program Zelená úsporám -opravy fasád -výměny oken a balkonů, možnost pomoci při zajištění zdrojů -střechy - práce tesařské, klempířské i pokrývačské -historické stavby/památkové stavby -oprava, rekonstrukce a výstavba lesních cest -oprava, rekonstrukce a výstavba ...

Služby: - lesnická činnost - práce motorovou pilou

Výroba - palivové dřevo Těžba - palivové dřevo Hodinový manžel - drobné opravy všeho druhu v domácnostech (výměny žárovek, věšení obrázku, drobné zednické práce, údržby budov - drobné opravy, ...) Údržba budov Zámečnické práce všeho druhu (údržby budov) Opravy - zámky

Pomocné práce při těžbě dřeva

Nákladní doprava Kácení - dřeviny Zemní práce Údržba travních porostů - sekání - mulčování

Těžba dřeva - kácení horolezeckou technikou Veškeré truhlářské práce Výroba a montáž - eurookna Lesnické práce

Provádí: - těžba dřeva - výkup dřevo - lesnické práce - parkové a zahradnické úpravy

Těžba a přibližování dřeva pomocí LKT a lanovek

Práce a pronájem - montážní plošina MP 16 Kácení a prořezy stromů Veškeré výškové práce Klempířské práce Generální i střední opravy střech Montáž - střešní okna Prořezy stromů

Kácení stromů i ve stížených podmínkách Ošetřování stromů - posouzení zdravotního stavu a stability stromů a porostů - znalecké posudky stromů - poradenství v oboru - údržba okrasné zeleně

Těžba a přibližování dřeva

Nákladní autodoprava Těžba dřeva Lesnické práce

Těžba - dřevo - harvestorovou technologií Lesnické práce

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a ...

-Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Výroba plastových a pryžových výrobků -Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -Realitní ...

-Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti -Přípravné práce pro stavby

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Lesnictví a těžba dřeva

Oceňování majetku pro věci nemovité -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a ...

-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod

Lesnictví a těžba dřeva Smíšené hospodářství Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Chov ovcí a koz

-Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Ubytovací služby -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Sklenářské práce, rámování a paspartování -Zprostředkování obchodu a služeb -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Výroba stavebních hmot, porcelánových, ...