Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Záložňa Skladovanie Ťažba dreva Piliarska výroba Finančný leasing Operatívny leasing Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Požičiavanie videokaziet Prevádzkovanie parkoviska Predaj motorových vozidiel Výroba výrobkov z plastov Baliace a ...

Píliarske práce Sprostredkovanie obchodu Služby v rámci lesníctva Tažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

Pilčícke práce Striekanie betónu Lešenárske práce Zámočnícke práce Spracovanie dreva na gátri Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní Búracie a demolačné práce bez použitia trhavín Montáž a demontáž strojných zariadení mimo VTZ Prípravne práce pre stavbu v rozsahu voľnej ...

Maľovanie - lakovanie Zámočníctvo - montážne práce Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel Sušiarenské práce v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchod s mliekom a mliečnymi výrobkami v rozsahu voľných živností Maloobchod s mäsom, mäsovými ...

Faktoring, forfaiting Demolačné a zemné práce Colno-deklaračná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Montáž plávajúcich podláh Výroba rozvádzačov do 1000 V Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Výroba drevených obalov a paliet Výroba a predaj bytových doplnkov Montáž a revízie detektorov ...

Ťažba dreva Pilčícke práce Približovanie dreva Sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ...

Administratívne služby Výroba drevených hračiek Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie biliardu, šípiek Výroba piliarska (porez guľatiny) Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu Organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov ...

Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Montáž sádrokartónových systémov Maloobchod v rozsahu voľných živností Demolácia a zemné práce, izolácie proti vlhkosti Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby

Porez guľatiny Lesné práce s JMP Obchodovanie s drevom Výroba a predaj reziva

Ťažba a predaj dreva Sprostredkovanie obchodu Maloobchod mimo riadnej predajne

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Administratívna činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Ťažba dreva a pridružené služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Školiaca činnosť v oblasti účtovníctva Služby a práce v rámci lesníctva a ťažby dreva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Činnosť ...

Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Ťažba a dodávka štrkopieskov Výroba píliarska a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Ťažba, spracovanie a predaj dreva Činnosť odborného lesného hospodára Spracovanie poľnohospodárskych produktov Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb spojených s ...

Spracovanie a predaj dreva Podnikateľské poradenstvo Predaj poľnohospodárskych výrobkov Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

Porez dreva Zemné práce Píliarska výroba Približovanie dreva Výsadba lesných drevín Prerezávka lesných porastov Vyžínanie lesných porastov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Spevňovanie svahov a brehov potokov kameňom a betónovými ...

Stierkovanie Vývoz fekálií Omietkarské práce Montáž a demontáž lešenia Maliarske a natieračské práce Kompletačné a dokončovacie práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba jednoduchých výrobkov z betónu Demolácie a prípravné práce pre stavbu Montáž sadrokartónu a kazetových stropov Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a ...

Dyhovanie Skladovanie Izolatérstvo Sušenie dreva Pokládka parkiet Reklamná činnosť Organizovanie výstav Organizovanie výstav Marketing a management Montáž sadrokartónu Zemné a demolačné práce Prenájom dopravných prostriedkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Ťažba dreva a pridružené služby Piliarska výroba a impregnácia ...

Vedenie účtovnej evidencie Maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Sprostr.obchodu mimo činností vyžadujúcich zvlášt.povolenie

Prieskum trhu Štiepanie dreva Výroba komponentov obuvi Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie tovarov a služieb Ťažba dreva a pridružené služby Poradenské a konzultačné služby v oblasti výroby obuvi a spracovania dreva Veľkoobchod - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živností Kúpa tovaru za účelom ...

Zemné práce Piliarska výroba Sadovnícke práce Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Zber semien zo stojacich stromov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vyzdvihovanie semenáčikov z ...

Piliarske práce Porez a predaj guľatiny Prípravné práce pre stavbu Ťažba dreva a pridružené služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho ...

Zasielateľstvo Piliarska výroba Zateplovanie budov Lešenárske práce Podlahárske práce Zámočnícke práce Autolakovnícke práce Montáž okien a dverí Železobetonárske práce Oprava motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Prenájom priemyselného tovaru Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná ...

Výroba výrobkov z dreva Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Zámočníctvo včítane zvárania Murárske a stavebno-montážné práce Výroba píliarská a impregnácia dreva Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Porez dreva Kovoobrábanie Zváračské práce Stravovanie závodné Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Šitie ochranných pomôcok Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Sprostredkovateľská činnosť Oprava poľnohospodárskych strojov Údržba a oprava motorových vozidiel Iné ubytovacie možnosti - robotnícke ...

Porez dreva Montáž podláh Čistiace práce Hydroizolatérske práce Demolačné a zemné práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu ...