č. 351
Razová 792 01
tel.: +420 554 765 013
email: obec@razova.cz

KONTAKT
VíCE >

obec Razová

Obec Razová Obecní úřad +
DALŠÍ
FOTKY
Obecní úřad Razová.
První dochované písemné známky o Razové jsou z roku 1288. V době husitských válek a tažení vojsk Matyáše Korvína proti polskému králi Kazimírovi byla patrně obec vypálena a zůstala v troskách. Do roku 1531, kdy došlo k novému osídlení, byla obec nazývána Radsoff. Její název byl podle předpokladů odvozen podle zdejší staré slovanské osady, která dostala své jméno pravděpodobně podle zkratky osobních jmen Radmír, Radomír či Radslav. Po tomto novém osídlení pak byly pro obec používány názvy Rasen, Rase a Rasse. Jako nově obydlená obec je uváděna k roku 1548, což je doba mohutné kolonizace oblasti německými přistehovalci.
Do roku 1851 měla Razová statut města se značnou rozlohou půdy, lesů a významným místním průmyslem.
První školní budova zde byla postavena roku 1863 a o sedm let později byl v obci zřízen poštovní úřad. Ve stejném roce byl potvrzen úřední název obce Raase. V roce 1904 zasedli místní školáci do lavic nové školní budovy. První elektrické lampy se v obci rozzářily roku 1927, kdy byla provedena elektrifikace.
Do roku 1928 zde stál pivovar bratří Bitmannů, později jen sladovna, která zanikla o jedenáct let později. Vzhledem k historicky rozsáhlému katastru obce byla daná oblast charakteristická převážně zemědělskou činností. Výroba či zpracovatelský průmysl, které se v této oblasti rozvíjely, byly s produkty zemědělské výroby úzce spojeny. Obilí vypěstované na místních polích zpracovávaly v mlýnské výrobky tři mlýny, které byly spojeny s pekárnou, pilou, a také se sušárnou brambor. Tyto provozovny zanikly v roce 1946. Ve dvou místních tírnách se zpracovával len, který pak putoval do místní tkalcovny. Poblíž obce byly dva pískovcové lomy, ve kterých se těžily také sopečné tufity, které se zpracovávaly na dekorační kámen. V návaznosti na těžbu ve vápencových lomech se zde vyrábělo cementové zboží. Do roku 1935 měla obec dokonce vlastní elektrárnu.
Po odsunu Němců po 2. světové válce v roce 1946 se zde přistěhovaly desítky nových rodin z vnitrozemí. V minulosti pracovala většina obyvatel v obci a jejím okolí, dnes je situace zcela odlišná a občané převážně dojíždějí za prací do Bruntálu.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Razová Obecní úřad

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Obec Razová Obecní úřad

http://www.razova.cz

Obec Razová
Obecní úřad

č. 351
Razová
792 01

Telefon:
+420 554 765 013
+420 554 219 573
Email:
email
email
Web:
Fax:
+420 554 765 013
IČ: 00296287
Okres: Bruntál
Právní forma ostatní
Kontaktní osoba: Ivan Fehérvári
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Provozní doba: Po, St 7.30-11,12-16.30
VÍCE

OBRÁZKY

Obec Razová Obecní úřad


Obec Razová Obecní úřad