Ing. Ladislav Polan
Geodetická kancelář Louny

Vydáno 16.12.2017
40 Zhlédnutí
Topováno 13.02.2018

Kompletní geodetické služby s použitím moderních přístrojů

Ptáte se, kde všude potřebujete služby zkušeného geodeta? Především při vytýčení hranic pozemku určeného třeba na stavbu, pro vytvoření geometrického plánu, pro zápis nemovitosti do katastru nemovitostí a mnoho dalšího. Pokud právě podobné záležitosti řešíte, tak se rovnou obraťte na zkušenou geodetickou kancelář Ing. Ladislav Polan.

Geodetické služby, Ing. Ladislav Polan

Geodetické práce s vysokou spolehlivostí a rychlostí

Geodézie Polan, která sídlí v Lounech, patří mezi spolehlivé a rychle jednající geodetické firmy. Obsahem profesionálních služeb je poradenská činnost a činnost odpovědného geodeta, vytyčování pozemků, inženýrská geodézie, mapovací práce, vyhotovení geometrických plánu, atd. Všechny služby jsou pod vedením zkušených a kvalifikovaných pracovníků, kteří pracují profesionálně, spolehlivě a rychle. K činnosti je používané moderní zeměměřičské zařízení.

Geodetické práce všeho druhu


Vytyčování pozemků a geometrické plány

Vytyčování pozemků patří k nejčastěji využívaným službám firmy a jeho účelem je vytýčení hranic pozemku či parcely pro následnou stavbu, oplocení či rozdělení pozemku, dodržení předepsaných odstupů stavby, obnovy parcel, upřesnění skutečných rozměrů pozemku, atd. Díky této službě získá klient přehled, jistotu a možnost předcházení zbytečným rodinným i sousedským sporům. K činnosti kanceláře patří také zpracování a vystavení geometrických plánů, které slouží jako doklad k rozdělení pozemků, k realizaci prodeje pozemků, dále ke kolaudacím staveb a následného zápisu do katastru nemovitostí, na případné věcné břemeno, atd.

Vytyčte hranice vašeho pozemku


Kompletní mapovací práce

K službám kanceláře patří také kompletní mapovací práce, které spočívají například ve vystavení mapového podkladu o skutečném stavu pro projekční činnost, vytyčení na stavbách, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření inženýrských sítí a podobně.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.geodezie-louny.cz