Ing. Ladislav Polan
Geodetická kancelář Louny
Inženýrské geodézie

Naše společnost sídlící v Lounech se zabývá geodetickými pracemi. Zajišťujeme geodetické práce všeho druhu s použitím kvalitních přístrojů. Vypracujeme geometrické plány, vytyčíme hranice pozemku apod.

Naše služby:
- inženýrská geodezie
- dělení parcel
- vytyčování stavebních objektů
- polohopis, výškopis, zeměměřičské práce
- vyhotovení mapových podkladů pro projektanty, mapovací práce
- zaměřování, zaměření inženýrských sítí
- činnost odpovědného geodeta
- konzultační a poradenská činnost
- zeměměřič.

Pracujeme spolehlivě a rychle.


Slogan: Geodetická kancelář založena roku 1991.
Katalog firem:    Geodetické a geologické služby,  
Štítky: práce inženýrské geodézie, zeměměřič, geodet, geometrické plány, vytyčování pozemků