Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Příležitost pro zjednodušení a reálnější uplatňování norem. Všechny nové normy a nově revidované stávající normy pro systémy managementu budou mít jednotný rámec tzv. „High Level Structure“ – HSL. Normy pak budou konzistentní a kompatibilní. Na rok 2015 se chystá revize nejrozšířenější systémové normy – ISO 9001. Co tyto změny obnášejí a jak se na ně včas a v klidu připravit?


Revize normy jako příležitost

Předně je dobré si uvědomit, že přijaté změny vychází skutečně z praktických zkušeností všech zainteresovaných stran a to především certifikovaných organizací. V důsledku této skutečnosti bychom tedy měli novinky vnímat pozitivně a to jako další příležitost k zefektivnění uplatňovaných systémů. Určitě bychom měli hledat možnosti vedoucí k zjednodušení a tím dosáhnout stále většího souladu mezi vlastním řízením v organizacích a uplatňováním systémů managementu dle systémových norem. Opět zde platí, že je nutné reagovat na požadavky a zajistit jejich plnění v takovém rozsahu, abychom „prováděli správné věci správně“ a to vždy v zájmu managementu a byznysu.

Rozhodně bychom neměli podlehnout tlakům některých stran, které zbytečně interpretují novinky nepřiměřeně přísně či dokonce mylně. Pokud se podaří eliminovat právě uvedená negativa, určitě to bude základ k tomu, aby byla certifikace v oblasti managementu významně účelná a prospěšná a aby tato certifikace byla ve veřejném zájmu.

Přehled revizí a termínů vybraných norem – systémy managementu

 • BCM - Business continuity management systems - ISO 22301:2012 - Již v platnosti
 • ISMS - Information security management systems - ISO/IEC 27001:2013 - Již v platnosti
 • EMS - Systém environmentálního managementu - ISO 14001:2015 - Plánovaný termín konec roku 2015
 • QMS - Systém managementu kvality - ISO 9001:2015 - Plánovaný termín září 2015
 • OH&S – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ISO 45001:2016 - Plánovaný termín říjen 2016

O termínech, v rámci přechodového období každé příslušné normy, budeme jako certifikační orgán zasílat klientům aktuální informace.

Jaké změny nás čekají?

Ukázka vybraných nově zaváděných pojmů a požadavků k zamyšlení:

 • Kontext organizace – Organizace v souvislostech (nový požadavek)
 • Vedení a řízení lidí a závazky (nově závazky)
 • Role, odpovědnosti a zmocnění v rámci organizace (nově role a zmocnění)
 • Činnosti zaměřené na rizika a příležitosti (důraz na management rizik)
 • Dokumentované informace (dříve dokumenty a záznamy)
 • Vyhodnocení výkonnosti (dříve monitorování a měření)
 • Neshoda a nápravné opatření (preventivní opatření se přesouvají v rámci managementu rizik)

Rádi Vám s přechodem na novou normu pomůžeme

V tomto článku jsou uvedeny jen základní informace o probíhajících a chystaných změnách.

Aby bylo možné se s novinkami vyrovnat rozumně, účelně a efektivně a aby veškeré naše kroky podporovaly zájmy managementu a byznysu, budeme s Vámi rádi příslušné otázky a přístupy komunikovat a vzájemně si vyměňovat zdravé názory. V rámci prováděných auditů, v rámci nabídek školení a seminářů, Vám jsou všichni naši kompetentní pracovníci k dispozici.

Připravili jsme pro Vás jednodenní kurz zaměřený na změny v normě, které se Vám pokusíme podat v duchu: „Není důvod se děsit, ale také nezahálet.“

S jakýmkoliv požadavkem na dané téma, se můžete obracet na sekretariát CQS a společně budeme hledat vhodné řešení.

Optimistický citát na závěr J

 

Změna je kořením života.

 

Neznámy autor

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.cqs.cz/Novinky/Revize-ISO-9001-ISO-14001-a-ISO-IEC-27001.html

Vydáno 03.09.2014
439 Zhlédnutí
Topováno 17.11.2014
OBRÁZKY
FIREMNÍ ČLÁNKY

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Věděli jste, že od příštího roku vstupuje v platnost nové nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů? Tato změna se bude týkat veškerých společností, podniků a firem, proto je nezbytné své zaměstnance, kteří za tuto oblast zodpovídají, patřičně vzdělat a připravit na tuto změnu, která nemine ...

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha
Norma ISO 13485 je další z řady ISO norem, které procházející revizí. Pokud patříte mezi certifikované dodavatele nebo výrobce zdravotnických prostředků nebo se jimi chcete stát, pak se včas informujte o všech změnách, která nová norma přináší. V případě zájmu je Vám personál CQS a jeho odborně ...

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi
Revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vyšly 14.9.2015 a od ledna 2016 jsou k dispozici také jejich české překlady. Následující 3 roky budou tedy ve znamení přechodu certifikovaných organizací na tyto nové normy, neboť ke 14.9.2018 bude platnost "starých" norem definitivně ukončena. Tento ...

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA CQS z.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
CQS z.s.
www.cqs.cz
Adresa

Adresa

Prosecká 412/74
Praha 9 - Prosek 190 00

jolsanska@cqs.cz
+420 286 019 534


Najdete nás také zde:

ARES
captcha