REMS Česká republika s.r.o.
Praha
Lisovací přístroje

Lisovací přístroje

Radiální lisovací nástroje s nuceným chodem a elektrický lis s vypínacím signálem

Závitořezná technika

Závitořezná technika

Elektrické nástroje pro řezání závitů REMS, výroba obvodových drážek

Nástroje na ohýbání trubek

Nástroje na ohýbání trubek

Univerzální elektrické a ruční nástroje na ohýbání trubek značky REMSVydáno 05.11.2014
1356 Zhlédnutí
Topováno 20.03.2016

Tlakové zkoušky, proplachování a dezinfekce vodovodního potrubí - zkušenosti s použitím přístroje REMS MULTI - PUSH

Evropskou normu EN 806-4 berou u nás mnozí stále na lehkou váhu. Norma se týká ve velké míře i vodovodních potrubí uvnitř budov, tedy i bytových domů. Zahrnuje nejen dodavatele vody, ale i správce a vlastníky bytů. V praxi je po každém zásahu do vodovodních potrubí (rekonstrukce bytového jádra, budovy, nebo po dokončení stavby), povinností provozovatele vodovodní potrubí podrobit tlakové zkoušce a bezprostředně před uvedením potrubí do provozu toto vodovodní potrubí propláchnout pitnou vodou a případně ho dezinfikovat. Zajímalo nás, jaké jsou od zavedení nové normy na podzim 2010, zkušenosti z praxe.


Začátkem roku 2014 uvedla na trh společnost REMS pro tyto účely vhodné speciální zařízení REMS Multi- Push. Přístroje REMS Multi-Push SL nebo REMS Multi- Push SLW splňují požadavky normy EN 806-4. Je to jeden přístroj s více než deseti programy, který je schopen provádět tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti pomocí vody, vzduchu, proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, ale i dezinfikování, čištění a konzervování vodovodních potrubí. Přístroj zajišťuje provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti stlačeným vzduchem. Je uzpůsoben pro provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti vodou podle zkušebních postupů A, B, C a jiných. Dokáže však mnohem víc. Funguje jako bezolejový kompresor, hydropneumatické čerpadlo, ale je použitelný i pro potřeby pneumatického nářadí. Přístroj je vhodný pro natlakování a proplachy nejen vodovodních, ale i jiných typů potrubí a rozvodů (plyn, topení). REMS Multi-Push zajišťuje protokolování a archivaci až 40-ti záznamů a přenos na PC nebo tiskárnu pomocí USB portu. Pro lepší představu o použití REMS MULTI-PUSH zhlédněte toto video.

Proplachování stávajících potrubí se v praxi nerealizovalo dosud skoro nikde. Vodovodní či jiná potrubí jsou zpravidla používána až do doby, dokud se na nich neprojeví nějaká porucha. Domněnka, že voda, kterou pijeme, je čistá, nás nenutí k žádným aktivitám, zaměřeným na údržbu našich potrubí, což je chyba. Koroze a případné nánosy se projevují hlavně na potrubích, které nejsou na vstupu filtrovaná. Avšak ani rozvody filtrované na vstupu se neukázaly v podstatně lepším stavu.

Proplachování a dezinfekce vodovodních potrubí jsou novinkami, na které je REMS Multi-Push rovněž připraven tak, jak přikazuje norma EN 806-4. V praxi to vypadá tak, že v domě se systém proplachuje po částech. Žádný úsek nesmí být delší než 100 m. Nejnižší rychlost vody při proplachování rozvodu musí být alespoň 2 m/s. Během proplachování se musí voda vyměnit nejméně 20-krát. Odběrná místa, která jsou k dispozici na stanoveném patře, musí být otevřena naplno. Pořadí proplachování by mělo být od nejbližších částí k nejvzdálenějším. Při dezinfekci musíme používaným budovám zajistit náhradní zásobování vodou. Pokud je potřeba vypustit vodu, použitou pro dezinfekci potrubí do kanalizačního potrubí nebo do stoky, musí být o tom informován příslušný úřad a tato voda se smí vypouštět až po vydání souhlasu tohoto úřadu. Posloupnost dezinfekce je následující: vodovodní přípojky, přívodní potrubí, nádrže na vodu a rozvodné potrubí, pokud je to vhodné.

Jaké zkušenosti s proplachováním nových, ale i stávajících vodovodních potrubí získali pracovníci společnosti REMS, vidíte na připojených obrázcích. V předváděcím režimu byl tento přístroj zatím používaný hlavně k proplachování rozvodů pitné vody. Ukázalo se, že REMS tímto nabídl přístroj, který je připraven na náročné požadavky nové normy. V úvahu se při každém proplachu brala skutečnost, že nečistoty ve vodě mohou potrubí poškodit (koroze, špatná funkce...). Jako preventivní opatření se zpravidla používal mechanický filtr dle EN 13443-1 (zachycující nečistoty ? 150 um). Na proplachování byla použita pitná voda. O každém úkonu stroj zaarchivoval záznam v reálném datu, čase a se skutečně naměřenými hodnotami. Přesto výsledky z proplachovaných stávajících vodovodních potrubí byly za tento rok více než alarmující. Člověku se nechce věřit, z jaké vody si vaříme kávu, nebo si myjeme zuby. Podívejte se na připojenou fotodokumentaci...

Zkušenosti z praxe potvrdily, že REMS Multi- Push splňuje opravdu všechny normy EU. Je to první opravdu multifunkční zařízení pro každého, kdo se zabývá vodou, topením nebo plynem. Předpokládáme, že se časem stane nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří budou realizovat tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, proplachy potrubí vody a topení či dezinfekci a konzervaci potrubí.

Pokud chcete diagnostikovat stav vašich (vodovodních i jiných) potrubí u vás doma, v zařízení, firmě či jinde, je toto pomocí přístroje REMS Multi- Push po dohodě s pracovníky společnosti REMS možné i u vás!

REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271, Hostivice,

tel. 220982880; 721510534

e-mail: cze@rems.de

www.rems.de


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.rems.de