Farmaceutická fakulta Hradec Králové získala podporu od Medochemie

Říká se, že studenti jsou budoucností každého národa. Právě oni jsou plní ideálů, nápadů a touhy dozvědět se něco nového. Stejné hodnoty vyznává i farmaceutická firma Medochemie, která se proto rozhodla studenty na jejich studijní cestě podporovat.

farmaceutická firma Medochemie

Dodáváme léky a léčiva po celém světě

Medochemie je farmaceutická firma s dlouhou a zajímavou historií, která se píše už od roku 1934. Naše hlavní sídlo se v současnosti nachází na ostrově Kypr ve městě Limassol. Výrobní komplexy máme rozmístěny celkem na 11 místech a jméno naší farmaceutické firmy reprezentuje 19 obchodních poboček, které najdete po celém světě. Vyrábíme nejrůznější léky, které dodáváme do více než sto zemí světa. I proto můžeme směle tvrdit, že jsme expertem v oboru farmacie.

Pomáhat druhým je samozřejmost, a to i pro farmaceutické firmy

Proto když nás oslovila Farmaceutická fakulta Hradec Králové s nabídkou spolupráce, neváhali jsme závazek přijmout. A na čem jsme se podíleli? V lednu a únoru 2015 pořádala Katedra sociální a klinické farmacie semináře k projektu KOMS 2015. Medochemie tyto přenášky finančně podpořila a jsme za to velmi rádi. Z finančního daru byla nadšená i druhá strana. Lektorka projektu PharmDr. Jana Matušková se na naši adresu vyjádřila následovně: „Jako externí lektor spolupracuji s fakultou na tomto projektu již pátým rokem a osobně si velice vážím finanční podpory, kterou Medochemie opakovaně poskytuje studentům pátého ročníku při interaktivní výuce dispenzační práce.“

Farmaceutická fakulta Hradec Králové naši pomoc ocenila

Farmaceutické firmy mají díky oboru výroby velkou moc pomáhat. Pomáhat druhým proto považujeme za velmi důležité a nezbytné. V minulosti jsme se podíleli například na sponzorování Světového dne srdce a podporovali jsme naše kulturní dědictví. Také jste darovali léky pro organizaci Good Future and Hope, která je dále poskytla sirotkům a potřebným dětem v Ugandě. Na všeobecném dění nám záleží, v podpoře důležitých projektů naše farmaceutiská firma bude pokračovat i do budoucna!

Léčiva za příjemnou cenu i v České republice

A čemu se farmaceutická firma Medochemie věnuje ve výrobě? Vyrábíme nejrůznější léčiva a medikamenty. Při výrobě klademe důraz na ochranu životního prostředí a celkovou bezpečnost. Důkazem toho je řada ocenění, které jsme za mnoho let za své léky a léčiva posbírali. Naše výrobky jsou oblíbené po celém světě i v České republice. Možná se vám vybaví názvy léků DAPRIL, BETAMED nebo AFITEN, které u nás patří k nejprodávanějším. Farmaceutická firma Medochemie vyrábí následující léčiva:

  • antibiotika (AZEPO, ACEFA, AXETINE)
  • léky pro centrální nervový systém (LAMOTRIX, MAGRILAN)
  • léky pro kardiovaskulární systém (CARVESAN, DAPRIL)
  • analgetika (MABRON, ALMIRAL)
  • doplňky stravy (ORISSA, CANTALIN)
  • zdravotnické prostředky (DELMAR HYPERTONIC)

Děláme smysluplnou práci, naše léčiva pomáhají zachraňovat lidské životy. Proto budeme tradici ve výrobě s radostí rozvíjet i nadále.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.medochemie.cz

Vydáno 19.05.2015
191 Zhlédnutí
Topováno 31.07.2015
FIREMNÍ ČLÁNKY

Zdravý nos je důležitý pro naše zdraví

Zdravý nos je důležitý pro naše zdraví
Nos většinou vnímáme hlavně jako sídlo čichu, ale má i spoustu dalších důležitých funkcí – je vstupní branou do dýchacích cest. Vzduch, který vdechujeme, bývá znečištěný různými pevnými částicemi, může být buď příliš horký, nebo naopak ledový. A od toho je tu právě nos - dalo by se o něm mluvit ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA MEDOCHEMIE Ltd. zastoupení pro ČR: Medopharm s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
MEDOCHEMIE Ltd.
www.medochemie.cz
Adresa

Adresa

Lehárova 1808/11
Praha 4 143 00

czech@medochemie.com
+420 241 029 000


Najdete nás také zde:

ARES
captcha