H.S.TRADE a.s.
Ochrana dokumentů, hologramy

Vydáno 22.07.2016
89 Zhlédnutí
Topováno 16.11.2016

Aplikace hologramů horkou ražbou pomocí zařízení MicroPOISE MK3

Aplikace hologramů horkou ražbou je nyní na zařízení MicroPOISE MK3 od anglického výrobce, společnosti Security Foiling, ještě bezpečnější díky přesné kontrole a archivaci dat o aplikaci každého hologramu a biometrickému ověření obsluhy stroje. Práce s tímto strojem je navíc mnohem jednodušší a rychlejší. Není tedy divu, že aplikaci hologramů na tomto stroji využívá řada významných celosvětových institucí i národních vlád.

Zařízení MicroPOISE MK3  H.S.TRADE

Aplikace hologramů na papírové archy nebo plastové karty

Pomocí zařízení MicroPOISE MK3 je možné hologramy aplikovat na papírové archy do velikosti A4, popř. se speciálním vakuovým podavačem také archy formátu A3, anebo na plastové karty ID1, tj. velikost kupříkladu platební karty. Podle potřebného množství vystavovaných hologramů může být podavač ruční, poloautomatický i automatický.

Aplikace hologramů pomocí zařízení MicroPOISE MK3 - instruktážní video


Vysoká bezpečnost aplikace hologramů

Již v úvodu jsme zmínili, že aplikace hologramů na zařízení MicroPOISE MK3 je vysoce bezpečná. Jakým způsobem je této bezpečnosti dosahováno? 1. Novinkou je biometrická kontrola výstavce dokumentu - do vlastního přístroje je integrován skener otisků prstů, který výstavce zabezpečeného dokumentu musí aktivovat před aplikováním hologramu. Biometrické údaje výstavce dokumentu jsou uchovány v paměti přístroje, takže pouze autorizovaní výstavci dokumentů mohou aplikovat hologram na zabezpečený dokument před jeho vystavením. Tato funkce umožňuje vysledovat skutečného výstavce dokumentu a zabránit neoprávněnému vystavování. 2. Místo vystavení je uchováno v paměti přístroje - místo vystavení zabezpečeného dokumentu může být zpětně vysledováno na konkrétní místo, kde byl hologram aplikován a dokument vystaven. 3. Identifikační data dokumentu jsou uložena do paměti přístroje - skener čárového kódu uchová v paměti přístroje unikátní identifikační data zabezpečeného dokumentu a uloží je do databáze před vlastní aplikací hologramu. 4. Identifikační data hologramu jsou uložena do paměti přístroje - identifikační data role holografické fólie jsou uložena do databáze spolu s jedinečným číslem hologramu, který je aplikován horkou ražbou na dokument. 5. Integrace databáze - veškeré informace: výstavce dokumentu, místo vystavení, identifikační data dokumentu a hologramu jsou uložena do databáze, což zajistí, že dokument lze jak ověřit, tak i vysledovat.


Na zařízení MicroPOISE spoléhají významné instituce

Pokud ještě stále nejste plně přesvědčeni o bezpečnosti hologramů ze zařízení MicroPOISE, uvedeme některé z významných referencí, které naleznete po celém světě. Hologramy aplikované zařízením MicroPOISE slouží například pro bezpečnost občanských průkazů 32 mil. argentinských občanů, dále na ověřování vládních dokumentů v Beninu, ale také pro zvýšení bezpečnosti na letišti Heathrow a v kanceláři prezidenta Obamy. Také v České republice již tato zařízení využívá Ministerstvo vnitra ČR, Policejní Presidium a dále např. Státní tiskárna cenin nebo České vysoké učení technické v Praze. Pokud je také pro Vás důležitá bezpečnost vydávaných dokumentů, kontaktujte společnost H.S.TRADE a.s.!