Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o.


Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o. je soukromá škola, která nabízí moderní a individuální vzdělávání pro děti od 3 do 15 let. Škola sídlí v Brně na adrese Mlýnská 225/4412 a má kapacitu pro 200 žáků základní školy a 50 dětí mateřské školy.

Škola je zařazena do Rejstříku MŠMT a splňuje všechny požadavky státního kurikula. Žáci školy se pravidelně účastní Národního testování pro základní školy a dosahují vynikajících výsledků. Škola spolupracuje s rodiči, odborníky, partnery a dalšími subjekty ve vzdělávacím systému a je otevřená novým námětům, podnětům a zpětné vazbě

Zaměřuje se na rozvoj osobnosti, kreativity a kompetencí dětí v souladu s jejich individuálními potřebami a zájmy a využívá moderní vzdělávací metody, jako je projektové vyučování, kooperativní učení, diferenciace, inkluzivní vzdělávání nebo digitální technologie. Škola klade důraz na jazykové vzdělávání, nabízí výuku angličtiny od první třídy a němčiny od třetí třídy. Současně také podporuje zdravý životní styl, sportovní a kulturní aktivity, ekologickou výchovu a občanské kompetence.Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o. je příkladem soukromé školy, která nabízí kvalitní, inovativní a flexibilní vzdělání

Štítky:

základní škola, mateřská škola, soukromá škola, Brno

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Kvalitní vzdělání pro děti od 3 do 15 let, základní a mateřská škola Brno

Kvalitní vzdělání pro děti od 3 do 15 let, základní a mateřská škola Brno
Soukromá Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o. poskytuje moderní, kvalitní a individuální vzdělání pro děti od 3 do 15 let v Brně.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o.
www.zsdidaktis.cz
Adresa

Adresa

Bzenecká 23
Brno - Vinohrady 628 00

info@zsdidaktis.cz
+420 601 508 297


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha