BBF elektro, s.r.o.


Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves 052 01
Výroba piva a sladu
Práce s mechanizmami
Pohostinská činnosť
Správa nehnuteľností
Opravy elektrospotrebičov
Zemné a výkopové práce
Zemné a výkopové práce
Prípravne práce pre stavbu
Montáž káblových rozvodov
Prípravné práce pre stavbu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prevádzkovanie športových zariadení
Pokládka optických káblov, hadíc a spojok
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Montáž a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Montáž a revízie elektrickej zabezpečovacej signalizácie
Návrh, realizácia, správa a údržba počítačových sietí
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Správa, administrácia a monitoring informačných a telekomunikačných systémov
Výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Zhodnotenie stavu informačných a telekomunikačných systémov v rozsahu voľných živností
Montáž a opravy slaboprúdovej a ozvučovacej techniky, opravy a servis audio a TV- techniky, montáž STA
Činnosť dodávateľským spôsobom na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu pre montáž, opravy a údržbu elektrických zariadení do 52 kV a blezkozvodov v objektoch podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy a vyrábať rozvádzače nízkeho napätia do objektov podliahajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
Sprostredkovateľská činnosť - v obchode, výrobe a službách, v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Zriaďovanie, zmena, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení, pobočkové telefónne ústredne, faximilné zariadenia
Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie, slaboprúdovej a ozvučovacej techniky, audio a TV- techniky, STA
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Projektovanie elektrických zariadení- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu projektovanie elektrických zariadení
Nákup a predaj vrátane ambulantného, zásielkového a komisionálneho predaja a sprostredkovania obchodu- živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastliny a rastlinné výrobky, zelenina, ovocie, káva, šelaku, gumy a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogérijných prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobky zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvi, výrobkov z kameňa, sadry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, železa, ocele, mincí, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich častí a súčastí, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kotrolných prístrojov, presných nástrojov a prístrojov lekárskych a chirurgických, hodinárskych výrobkov, hudobných nástroj

Další produkty a služby
  • rozvody silnoproudu, rozvody elektroinstalace, opravy elektrorozvodů, servis elektrozařízení, rozvody zvonků, rozvody domovních telefonů, příprava rozvodů STA, příprava připojení internetu
  • ostraha osob a majetku, ochrana VIP, fyzická ostraha objektů, osobní ochrana, strážní služba
  • zkušební laboratoře, testování výrobků, ověřování jakosti, provádění nezávislých testů, certifikace materiálů
  • provoz elektrické přípojky, údržba energetických zařízení, montáž tepelných zařízení, dodávky energie

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map.

Výzkumný ústav, meliorace a ochrana půdy Praha, rozbory půdy a vody, pedologie, tvorba map

Vytápění tepelnými čerpadly NIBE, poradenství, prodej a montáž.

Vytápění tepelnými čerpadly NIBE, poradenství, prodej a montáž

Související články
Projektová dokumentace – silnoproud, slaboproud, měření a regulace

AZ elektroprojekce s.r.o.

Projektová dokumentace – silnoproud, slaboproud, měření a regulace

AZ elektroprojekce s.r.o. se zaměřuje na silnoproud, slaboproud, rozvody elektrické energie a na měření a regulaci. O jaké činnosti se tedy jedná? Jde o projekční a inženýrské činnosti v oboru elektro.


Kioskové trafostanice od společnosti S.G. CZ

S.G. CZ, spol. s r.o.

Kioskové trafostanice od společnosti S.G. CZ

Společnost S.G. CZ se zabývá dodávkou a servisem vysokonapěťových zařízení. Zaměřuje se na dodávky, rekonstrukce a modernizace rozvoden, VN rozvody přípojky, silové i kioskové trafostanice. Ke každému klientovi přistupuje individuálně a nevyhýbá se ani nestandardním řešením.


Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

COMPUPLAST s.r.o.

Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

Nejmodernější špičkové technologie umožní testování výroby trubiček, hadiček, malých profilků i strun do 3D tiskáren. Volné kapacity této linky jsou našim zákazníkům plně k dispozici. Díky minimálnímu vytížení zmíněné linky nebudete naprosto ničím limitováni a bude vám započítán pouze skutečný čas strávený testováním.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.