SURGEO, s.r.o.


Společnost SURGEO s.r.o. se sídlem v Hodoníně je na českém trhu již od roku 1994 a zabývá se především prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem.
Součástí naší činnosti jsou také skenovací práce v širokém sortimentu v souvislosti s archivním zpracováváním dat, digitalizací a zpracováním elektronických dat, zpracováním dat pro systémy GIS a tvorbu elektronických publikací.

V sekci geologické práce jsme pro Vás schopni zajistit tyto práce:
- ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy
- inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, průzkumy
- odvodňování stavební jámy a pozemků
- průzkum a posudky při výstavbě domů, výstavba domy, dům
- hydrogeologické posudky na vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí
- projektování vrtů, sond studní.

V sekci geodetické práce zajišťujeme:
- zeměměřictví
- geometrické plány
- měření GPS
- vytýčení, vytyčování a identifikace parcely (parcela), mapování
- polohopisné a výškopisné zaměření
- služby geodeta
- zaměření liniové stavby, nemovitosti
- základní mapy závodů
- připojení a zaměření důlní díla Ing. Duroň.

V sekci zeměměřictví provádíme:
- zhotovení geometrických plánů
- vytýčení hranic pozemků
- vypracování geodetických podkladů pro projekci
- služby geodeta

Rovněž naše firma poskytuje digitalizace map, a to:
- velkoformátové skenování, až do formátu A0 prodloužený i barevný
- tisk na plotru - formát A0 barevně
- zpracování rastru
- vektorizace map
- digitální archivace
- kartografické a reprografické práce.

Současně se zabýváme také projektováním:
- projekty studní a technických vrtů pro tepelná čerpadla
- projektování hornické činnosti a činnosti prováděná hornickým způsobem.

Svým zákazníkům nabízíme také hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem.

Důlní měřictví:
- důlní mapování
- připojování důlních děl
- určování kubatur.

O kvalitě prací a profesionálním týmů svědčí zejména Certifikát ISO 9001, tedy certifikace kvality, který společnost získala.

Provádíme geodetické a geologické práce

Provádíme geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení důlního měřictví a zpracování dat pro GIS

Nabízíme provedení důlního měřictví a zpracování dat pro GIS

Zabýváme se také projekční činností

Zabýváme se také projekční činností

Na trhu působíme jako spolehlivá firma již od roku 1994

Na trhu působíme jako spolehlivá firma již od roku 1994

FIREMNÍ ČLÁNKY

Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava

Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava
Když se řekne geodetická práce, každý si hned představí vytyčení hranic pozemků. Ovšem tato práce v sobě skrývá mnoho dalších služeb. Jedná se o běžné vytyčení hranic pozemků, ale také zaměřování budov, vyhotovování veškerých plánů a dokumentů, zanesení do katastru nemovitostí, ale může se jednat ...

Geodetické práce, zeměměřictví a vytyčení hranice pozemků Hodonín, jižní Morava

Geodetické práce, zeměměřictví a vytyčení hranice pozemků Hodonín, jižní Morava
Geodetické práce a další činnosti z této oblasti jsou důležitým prvkem při zhotovení plánů, mapování, vytyčování a identifikaci pozemků či při realizaci různých projektů a podobně. Pokud potřebujete služby z této oblasti, tak vám je poskytne tým profesionálů firmy SURGEO, s.r.o. se sídlem v ...
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Kartografické práce Hodonín – transformace, úpravy, editace a mnoho dalšího

Kartografické práce Hodonín – transformace, úpravy, editace a mnoho dalšího
Pokud hledáte zkušenou firmu, která nabízí nepřeberné množství služeb z oblasti geologie a zeměměřictví jste na správné adrese, představujeme vám firmu SURGEO.

Geodetická kancelář, geodetické práce a měření, geologie Hodonín

Geodetická kancelář, geodetické práce a měření, geologie Hodonín
Terénní úpravy a zaměření skutečného stavu provedení staveb a další geodetické měřící práce po celé jižní Moravě poskytuje společnost SURGEO, s.r.o. v Hodoníně.

Geodetické a geologické práce - zeměmeřičství, skenování GIS a projekční práce

Geodetické a geologické práce - zeměmeřičství, skenování GIS a projekční práce
Společnost SURGERO s.r.o. z Hodonína poskytuje kompletní geodetické a geologické práce v okolí Hodonína a po celé jižní Moravě. Provede pro Vás zeměměřičství, kartografické práce a další.

Zaměření a digitální zpracování pasportů hřbitovů - digitální mapa hřbitova

Zaměření a digitální zpracování pasportů hřbitovů - digitální mapa hřbitova
Společnost SURGERO s.r.o. z Hodonína pro Vás digitálně zaměří hřbitov a následné měření zanese do digitální mapy. Společnost poskytuje geologické a geodetické práce po celé jižní Moravě.

Geologické práce jižní Morava - inženýrská geologie, hydrogeologie

Geologické práce jižní Morava - inženýrská geologie, hydrogeologie
Kompletní geologické práce jižní Morava - od inženýrské geologie přes hydrogeologii a zaměření ložisek až po ochranu životního prostředí od firmy SURGEO, s.r.o. v Hodoníně.

Geologické, geodetické a zeměměřičské práce, jižní Morava

Geologické, geodetické a zeměměřičské práce, jižní Morava
Geologické, geodetické a zeměměřičské práce v okolí Hodonína a po jižní Moravě provádí společnost SURGEO s.r.o., která Vám vyměří hodnoty radonu na Vašem pozemku.

Geologické práce a hydrogeologický průzkum na jižní Moravě

Geologické práce a hydrogeologický průzkum na jižní Moravě
Jihomoravská geologická společnost SURGEO s.r.o. Vám již od roku 1994 nabízí své dlouholeté zkušenosti zejména v regionu jižní Moravy. Společnost provádí hydrogeologické průzkumy.

Zeměměřické práce, zaměření hranice pozemku, geodézie

Zeměměřické práce, zaměření hranice pozemku, geodézie
Společnost SURGEO s.r.o. poskytuje kompletní zeměměřické práce, ve kterých se najdete zaměření pozemku, měření GPS nebo vytyčení parcely a mapování.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SURGEO, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
SURGEO, s.r.o.
www.surgeo.cz
Adresa

Adresa

Plucárna 3560/1
Hodonín 695 01

surgeo@surgeo.cz
+420 518 333 344


Najdete nás také zde:

ARES
captcha