SURGEO, s.r.o.

CZKZeměměřictví

Společnost SURGEO s.r.o. je na českém trhu již od orku 1994 a zabývá se především prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací a zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem.

V sekci geologické práce jsme pro Vás schopni zajistit tyto práce:

- ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy
- inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, průzkumy
- odvodňování stavební jámy a pozemků
- průzkum a posudky při výstavbě domů, výstavba domy, dům
- hydrogeologické posudky na vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí
- projektování vrtů, sond studní.

V sekci geodetické práce zajišťujeme:

- zeměměřictví
- geometrické plány
- měření GPS
- vytýčení, vytyčování a identifikace parcely (parcela), mapování
- polohopisné a výškopisné zaměření
- služby geodeta
- zaměření liniové stavby, nemovitosti
- základní mapy závodů
- připojení a zaměření důlní díla Ing. Duroň.

V sekci zeměměřictví provádíme:

- zhotovení geometrických plánů
- vytýčení hranic pozemků
- vypracování geodetických podkladů pro projekci
- služby geodeta

Rovněž naše firma poskytuje digitalizace map, a to:

- velkoformátové skenování, až do formátu A0 prodloužený i barevný
- tisk na plotru - formát A0 barevně
- zpracování rastru
- vektorizace map
- digitální archivace
- kartografické a reprografické práce.

Další skenování:

- pořízení dat
- skenování mapových a výkresových podkladů
- archivaci rastrových dat
- zpracování obrázků a fotografií
- doplnění atributů
- úprava a aktualizace dat.

Zabýváme se rovněž projektováním:

- projekty studní a technických vrtů pro tepelná čerpadla
- projektování hornické činnosti a činnosti prováděná hornickým způsobem.

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Důlní měřictví:

- důlní mapování
- připojování důlních děl
- určování kubatur.

O kvalitě prací a profesionálním týmů svědčí zejména Certifikát ISO 9001, tedy certifikace kvality, který společnost získala.


Katalog firem:    

Copy centra

,  

Geodetické a geologické služby

,  

Projektové práce ve stavebnictví

,  

Služby pro těžbu a hornictví

,  
Štítky:

geodetické práce, zeměměřičské práce, geologické práce, Hodonín, jižní Morava