Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby

GON Hradec Králové, a.s. Geodetické práce Hradec Králové

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby

GON Hradec Králové, a.s.
Geodetické práce Hradec Králové


GON Hradec Králové, a.s. - Geodetické práce

Provádíme veškeré práce nejen v oblasti inženýrské geodézii, ale i v oblasti katastru nemovitostí. Specializujeme se na geodetické práce zaměřené na výstavbu liniových dopravních staveb, jako jsou železnice nebo silnice.

V oblasti katastru nemovitostí zajistíme tvorbu geometrických plánů a vytyčování hranic nebo dělení pozemků. Používáme moderní měřickou techniku a vybavení.

Působíme v regionu Královehradeckého a Pardubického kraje, ale jsme také schopni zajistit geodetické práce na celém území republiky.

Provádíme veškeré geodetické práce:
- geodézie v katastru
- geometrické plány jako je rozdělení pozemků, změna jejich hranice aj.
- provádíme technickou pomoc při změně zápisu vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí
- zajišťujeme vytyčovací práce na stavbách
- vytyčujeme a vyměřujeme pozemky a hranic, včetně vyhotovení dokumentace
- geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby
- identifikujeme parcely
- provádíme geodézie ve stavebnictví (tzv. inženýrská)
- vyhotovujeme různé mapy a mapové podklady
- vytváříme vlečkové plány
- zaměřujeme jeřábové dráhy
- vytyčíme stavební objekty
- zaměříme stavby (staveb), nadzemních i podzemních inženýrských sítí.

Zeměměřická činnost na železnici.

Počítačová grafika.
- zpracováváme mapy a plány
- digitální mapové podklady

Kartografické a topografické práce.


Pobočka:
Jaroměř, Průmyslová 229,
tel.: 604 250 945, 725 949 562
jaromer@gon.cz

Geodetické práce na špičkové úrovni se zaměřením na železnice a silnice.

Geodetické práce na špičkové úrovni se zaměřením na železnice a silnice.

Tvorba geometrických plánů, vytyčení hranice pozemku

Tvorba geometrických plánů, vytyčení hranice pozemku

Vytyčování staveb, mapování – podklady pro projekt

Vytyčování staveb, mapování – podklady pro projekt

Používáme moderní měřickou techniku a vybavení

Používáme moderní měřickou techniku a vybavení

Slogan:

Poskytujeme už 20 let geodetické práce na špičkové úrovni!

Štítky:

vytyčování, geometrický plán Jaroměř, zaměřování, vytyčení hranic pozemků, geodézie Hradec Králové

FIREMNÍ ČLÁNKY

Na inženýrskou geodézii i katastr nemovitostí je GON specialistou

Na inženýrskou geodézii i katastr nemovitostí je GON specialistou
Chystáte se stavět, potřebujete materiály pro katastr nemovitostí nebo musí vytyčit hranice? Se všemi jednoduššími i náročnými úkoly v oblasti geodetických prací vám pomůže královehradecká společnost GON, která se zabývá mapováním, vytyčováním, dokumentací, a v neposlední řadě také profesionálním ...

Geodetické práce Hradec Králové

Geodetické práce Hradec Králové
Společnost GON Hradec Králové, a.s. se zaměřuje na geodetické práce. Všechno na zemi má své místo. Každičký centimetr musí být zaznamenán a veden v katastru. Geodézie však také znamená vyhotovování map na základě výpočtů a různých informací z terénu.
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Vytyčování a zaměření dokončených staveb pro občany Hradec Králové

Vytyčování a zaměření dokončených staveb pro občany Hradec Králové
Pro občany naše firma GON z Hradce Králové provádí vytyčování staveb a následně jejich zaměření, tvorbu geometrických plánů pro zanesení do katastru nemovitostí.

Vytyčování staveb, pozemků, domů Hradec Králové, inženýrská geodézie, mapování

Vytyčování staveb, pozemků, domů Hradec Králové, inženýrská geodézie, mapování
Inženýrská geodézie se zabývá úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním staveb, pozemků a domů.

Inženýrská geodézie, geodetické práce - vytyčování staveb

Inženýrská geodézie, geodetické práce - vytyčování staveb
Provádíme zaměření a zpracování podkladů pro různé druhy projektů, od podkladů pro stavby rodinných a bytových domů až po podklady pro objekty - GON Hradec Králové, a.s. Jaroměř

Vytyčování hranic pozemků Hradec Králové, vytyčovací práce na stavbách

Vytyčování hranic pozemků Hradec Králové, vytyčovací práce na stavbách
Provádíme veškeré geodetické práce jako je vytyčování, vyměřování pozemků a hranic, provádíme geometrické plány, geodezie v katastru.

Geometrické plány rozdělení pozemku vytyčení hranic Jaroměř Hradec

Geometrické plány rozdělení pozemku vytyčení hranic Jaroměř Hradec
Vytyčení hranic se provádí v případě, že chcete uskutečnit stavební činnost, která je vázána na hranici parcely nebo chcete znát hranice svých pozemků.

Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení

Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení
Nechte si od naší firmy GON Hradec Králové, a.s. provést zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení.

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby
Poctivé geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby - GON Hradec Králové, a.s.

Provádíme jeřábové dráhy a zpracování dokumentace

Provádíme jeřábové dráhy a zpracování dokumentace
Provádíme veškeré geodetické práce včetně jeřábových drah - GON Hradec Králové, a.s.

Jednoduché i komplexní dokumentace skutečné provedení staveb a objektů

Jednoduché i komplexní dokumentace skutečné provedení staveb a objektů
Zpracováváme jednoduché i komplexní dokumentace skutečného provedení všech druhů staveb a objektů dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků těchto staveb.

Kvalitní a přesné vytyčování, vyměřování hranic pozemků

Kvalitní a přesné vytyčování, vyměřování hranic pozemků
Jsme firma, poskytující už 20 let geodetické práce na špičkové úrovni - GON Hradec Králové, a.s. Jaroměř

Inženýrská geodézie vytyčování staveb Hradec Králové Jaroměř

Inženýrská geodézie vytyčování staveb Hradec Králové Jaroměř
V oblasti inženýrské geodézie nabízíme mapování, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení stavby - GON Hradec Králové, a.s.

Provádíme zaměřování skutečného provedení staveb, geodetické práce.

Provádíme zaměřování skutečného provedení staveb, geodetické práce.
V naší firmě GON Hradec Králové, a.s. provádíme zaměřování skutečného provedení staveb, naší specializací jsou totiž geodetické práce.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA GON Hradec Králové, a.s. Geodetické práce Hradec Králové
WEBOVÁ STRÁNKA
GON Hradec Králové, a.s.
www.gon.cz
Adresa

Adresa

Zemědělská 897
Hradec Králové 500 03

gon@gon.cz
+420 495 407 490


Najdete nás také zde:

ARES
captcha