GON Hradec Králové, a.s. poskytuje geodetické práce na špičkové úrovni

GON Hradec Králové, a.s.

GON Hradec Králové, a.s. poskytuje geodetické práce na špičkové úrovni

GON Hradec Králové, a.s.

CZKGON Hradec Králové, a.s.

Provádíme veškeré geodetické práce:
- geodézie v katastru
- geometrické plány jako je rozdělení pozemků, změna jejich hranice aj.
- provádíme technickou pomoc při změně zápisu vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí
- zajišťujeme vytyčovací práce na stavbách
- vytyčujeme a vyměřujeme pozemky a hranic, včetně vyhotovení dokumentace
- geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby
- identifikujeme parcely
- provádíme geodézie ve stavebnictví (tzv. inženýrská)
- vyhotovujeme různé mapy a mapové podklady
- vytváříme vlečkové plány
- zaměřujeme jeřábové dráhy
- vytyčíme stavební objekty
- zaměříme stavby (staveb), nadzemních i podzemních inženýrských sítí.

Zeměměřická činnost na železnici.

Počítačová grafika.
- zpracováváme mapy a plány
- digitální mapové podklady

Kartografické a topografické práce.


Pobočka:
Jaroměř, Průmyslová 94,
tel.: 491810238; 604250645
jaromer@gon.cz


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  

Měřicí a regulační technika

,  
Štítky:

geodézie Hradec Králové, vytyčování, geometrický plán Jaroměř, zaměřování, vytyčení hranic pozemků