GON Hradec Králové, a.s.

CZKGeodetické práce Hradec Králové

Provádíme veškeré geodetické práce:
- geodézie v katastru
- geometrické plány jako je rozdělení pozemků, změna jejich hranice aj.
- provádíme technickou pomoc při změně zápisu vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí
- zajišťujeme vytyčovací práce na stavbách
- vytyčujeme a vyměřujeme pozemky a hranic, včetně vyhotovení dokumentace
- geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby
- identifikujeme parcely
- provádíme geodézie ve stavebnictví (tzv. inženýrská)
- vyhotovujeme různé mapy a mapové podklady
- vytváříme vlečkové plány
- zaměřujeme jeřábové dráhy
- vytyčíme stavební objekty
- zaměříme stavby (staveb), nadzemních i podzemních inženýrských sítí.

Zeměměřická činnost na železnici.

Počítačová grafika.
- zpracováváme mapy a plány
- digitální mapové podklady

Kartografické a topografické práce.


Pobočka:
Jaroměř, Průmyslová 94,
tel.: 491810238; 604250645
jaromer@gon.cz


Katalog firem:    

Geodetické a geologické služby

,  

Měřicí a regulační technika

,  
Štítky:

geodézie Hradec Králové, vytyčování, geometrický plán Jaroměř, zaměřování, vytyčení hranic pozemků