GaREP, spol. s r.o.
Strategické plánování Brno


Společnost GaREP, spol. s r.o. z Brna se specializuje na zpracování strategií, strategických plánů a programů rozvoje pro veřejnou správu – pro obce, svazky obcí, kraje i státní správu.

Je hlavním autorem Metodiky tvorby programu rozvoje obce doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro zpracování programů rozvoje obcí. Garantuje tak hlubokou znalost problematiky. Současně neustále inovuje obsah i způsob zpracování, aby výsledné dokumenty byly v praxi co nejvyužitelnější.

Vedle komplexních tematických dokumentů se věnuje zpracování tematických koncepcí, zejména v oblasti školství (koncepce školství pro města i místní plány rozvoje vzdělávání), lidských zdrojů, sociálních služeb, hospodářství, trhu práce, sportu či cestovního ruchu.

GaREP dále nabízí územní a socioekonomické analýzy, dopadové studie, dotazníková šetření a terénní průzkumy jak pro obce a kraje, tak pro podnikatele. Pro plánování rozvoje obcí zpracovává demografické prognózy. Dlouhodobě spolupracuje s místními akčními skupinami při tvorbě strategií i projektů a při jejich evaluacích.

Podnikatelům pomůže shromáždit a vyhodnotit informace o území potřebné pro jejich podnikání. Jde např. o průzkumy rozvojových lokalit, analýzy trhu práce a analýzy konkurence, analýzy potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu.

Pomáháme s rozvojem obcí, měst, krajů a podnikatelských subjektů

Pomáháme s rozvojem obcí, měst, krajů a podnikatelských subjektů

Vypracováváme rozvojové dokumenty - strategie, plány i programy rozvoje

Vypracováváme rozvojové dokumenty - strategie, plány i programy rozvoje

Připravujeme územní analýzy a dopadové studie

Připravujeme územní analýzy a dopadové studie

Provádíme územní analýzy pro podnikání vč. projektového poradenství

Provádíme územní analýzy pro podnikání vč. projektového poradenství

Slogan:

GaREP - žijeme rozvojem

Katalog firem:

Manažerské poradenství

,

Štítky:

Program rozvoje, strategie, strategické plánování, koncepce rozvoje, územní analýzy, studie Brno

PODSTRÁNKY

Strategické plánování pro veřejnou správu

Strategické plánování pro veřejnou správu
Strategické plánování pro veřejnou správu, tematické koncepce, rozvojové dokumenty

Studie, analýzy, evaluace

Studie, analýzy, evaluace
Zapojení obyvatel do územního rozvoje, studie, analýzy, evaluace

Analýzy pro podnikatele

Analýzy pro podnikatele
Sběr důležitých dat a vypracování analýz pro podnikání, projektové poradenství
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Krajské koncepce rozvoje – staňte se spokojenými klienty

Krajské koncepce rozvoje – staňte se spokojenými klienty
Krajské koncepce vypracovává společnost GaREP, spol. s r.o. z Brna, která se pyšní dlouholetými zkušenostmi. Jejich spokojenými klienty je již více jak 10krajů.

Strategie rozvoje a podpora činnosti mikroregionu – vzájemná spolupráce obcí

Strategie rozvoje a podpora činnosti mikroregionu – vzájemná spolupráce obcí
Potřebujete-li zpracovat strategii rozvoje mikroregionu, svazku obcí, obraťte se na společnost GaREP, spol. s r.o. z Brna.Vypracují Vám strategii k posílení činnosti mikroregionu.

Program rozvoje obce - efektivní nástroj pro maximální využití finančních prostředků z dotací

Program rozvoje obce  - efektivní nástroj pro maximální využití finančních prostředků z dotací
Společnost GaREP, spol. s r.o. z Brna Vám vypracuje program rozvoje obce a pomůže zorganizovat činnosti a projekty pro nejlepší využití finančních prostředků z dotací pro Vaši obec.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA GaREP, spol. s r.o. Strategické plánování Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
GaREP, spol. s r.o.
www.garep.cz
Adresa

Adresa

Náměstí 28.října 3
Brno 602 00

garep@garep.cz
+420 607 268 183


Najdete nás také zde:

ARES
captcha