Řezání lanovou pilou - mostních pilířů, masivních konstrukcí, silných stěn, základů

BBG-BENDA, s.r.o.

Řezání lanovou pilou - mostních pilířů, masivních konstrukcí, silných stěn, základů

BBG-BENDA, s.r.o.

CZKJádrové vrtání do betonové stěny

Naše společnost BBG-BENDA s.r.o., Brno je na trhu již od roku 1993. Zaměřuje se na řezání a vrtání stavebních konstrukcí z různých materiálů, specializovaný sektor využití diamantových nástrojů . Řezání betonu, řezání panelů diamantem, řezání otvorů do betonu, vrtání betonu, řezání živice, také do cihle a železobetonu a dalších.
Řezací a vrtací práce patří mezi odbornou činnost, kde závisí na výzkumu a vývoji nástrojů osazených diamantovými segmenty. Spolupracujeme s předními výrobci diamantových nástrojů. Máme špičkové vybavení a mnoho let zkušeností v tomto odvětví.

Vrtání, řezání, broušení betonu.
Řezání a vrtání diamantovými nástroji.

Jádrové vrtání betonu a železobetonu:
-vrtání prostupů pro všechny druhy rozvodů
-vrtání betonu, železobetonu, cihel
-odvrtávání nepravidelných otvorů soustavou
obvodových vrtů
-kotevní otvory pro osazení stroje
-vrtání kotevních otvorů
-odřezání atiky stěnovou pilou
-vyřezání otvoru do suterénu domu
-řezání železobetonového stropu spárovou pilou
-seříznutí železobetonového trámu lanovou pilou
-snížení hrany nádrží stěnovou pilou
-vrty průměr 500 mm, délka 5, 5 m
-krácení železobetonových sloupů a betonových trubek
-odvrtání vzorků pro zkoušky materiálu.

Řezání betonových a železobetonových stěn a stropů:
-vyřezání otvorů ve stěnách i stropech - pro okna, dveře, výtahové šachty, atd.
-odstranění částí konstrukce
-výřez části pláště budovy
-rozřezání železobetonových základů pomocí lanové pily diamantového lana
-vyřezání stropů v podzemních garážích
-výřezy otvorů v panelových bytech
-vyřezání železobetonového stropu
-řezání betonové stěny
-odříznutí základu 11 x 7 metrů
-proříznutí přepadu vodního díla
-řezání komunikací a zpevněných ploch
-řezání masivního železobetonového stropu
-vyřezání stropu a dna železobetonové jímky
-vyřezání trámového stropu
-vyřezání části podlahy v průmyslové hale
-vyřezání dveří v přestavované budově
-zkrácení pilíře mostu diamantovým lanem
-řezání otvorů do nádrží na ČOV
-odříznutí římsy malou lanovou pilou
-postupné rozřezání a rozebrání železobetonové stěny v průmyslové hale
-vyřezání otvoru 2, 5 x 5, 0 m do železobetonového komína ve výšce cca 50 m
-rozřezání železobetonové stolice turbíny při úpravách v teplárně Otrokovice
-rozřezání a postupná demolice celých objektů.

Prořezávání dilatací - dilatační spáry.
Řezání dilatačních spár v čerstvém betonu.
Broušení a frézování podlah.
Frézování betonových podlah:
-odfrézování nerovností vzniklých při betonáži - např. pracovní spáry
-celoplošné odfrézování betonových ploch.

Kotvení konstrukcí (konstrukce):
-vlepování kotevních šroubů chemickou maltou
-kotvení konstrukcí a strojů
-aplikace těžkého mechanického kotvení.


Slogan:

VRTÁNÍ A ŘEZÁNÍ BETONU


Katalog firem:    

Betonářské práce

,  

Rekonstrukce a revitalizace

,  
Štítky:

řezání betonu, řezání panelů diamantem, řezání otvorů do betonu, vrtání betonu, řezání živice, Brno