Asfaltování Málek Praha
Oprava, řezání vozovek a chodníků

CZKOprava a podkládka asfaltových koberců.

Oprava vozovek a chodníků Praha.
Bourání a likvidace asfaltu

Recyklace a pokládka živice:
- za tepla z materiálů dodaného Vámi nebo námi
- zpracujeme asfaltové kry nebo vyfrézovaný materiál
- pokládka živice ručně nebo Finišerem.

Služby:
- řezání vozovek
- oprava silnic
- pokládka asfaltu
. frézování a zálivka spár.

Řezání vozovek:
- vozovky, chodníky
- silnice, cesty
- vjezdy, parkoviště
- řezání asfaltu, betonu, balené živice, litý asfalt.

Pokládka balené živice finišerem BITTELI.
Recyklace živice mobilním recyklátorem BAGELA.

Celoplošná penetrace:
- penetrace spojů.
- plošná penetrace

Zálivka spár:
- frézování a zálivka divokých spár.
- zálivka spár asfaltovou emulzí.

Geotextilie.

Pronájem strojů - recyklátor BAGELA, Finišer BITTELI,
UNC, válec

Zemní práce:
- terénní úpravy.
- autodoprava Avia A-31 kontejner.


Katalog firem:    

Dopravní stavby

,  

Stavební mechanizace a stroje

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

bourání a likvidace asfaltu pokládka živice a betonu, plošná penetrace, frézování a zálivka spár