Šetřit dětem na budoucnost  s doplňkovým penzijním spořením se vyplatí

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. Penzijní připojištění Praha

Šetřit dětem na budoucnost s doplňkovým penzijním spořením se vyplatí

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
Penzijní připojištění Praha
Doplňkové penzijní spoření pro děti u České spořitelny

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. nabízí i doplňkové penzijní spoření pro děti. S doplňkovým penzijním spořením ukládáte libovolnou finanční částku a ještě můžete získat zajímavé peněžní zvýhodnění od státu. Seznámíme Vás se všemi výhodami doplňkového penzijního spoření dětem, poskytneme tipy pro nejvýhodnější spoření a rady k uzavření smlouvy.

Výhody spoření dětem - Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Výhody doplňkového penzijního spoření pro děti s Českou spořitelnou

Šetřit dětem na budoucnost se vyplatí – to je krédo nového produktu České spořitelny, který umožňuje rodičům, prarodičům či opatrovníkům spořit peníze dětem do 18 let a usnadnit jim tak vstup do samostaného života. K hlavním výhodám spoření dětem patří – získání státního příspěvku až 2 760 Kč ročně, za založení ani za zrušení účtu neplatíte, výši příspěvku můžete libovolně měnit. Tento produkt lze sjednat i online.

Výhody doplňkového penzijního spoření pro děti


Tipy pro výhodné spoření dětem u společnosti Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

Doplňkové penzijní spoření je nejvýhodnější založit dětem do 8 let věku, což umožní výběr části úspor již v 18letech bez nutnosti ukončit smlouvu. Vaše dítě či vnouče si může při dosažení 18 let vybrat až jednu třetinu vložených peněz včetně zhodnocení a pokračovat ve spoření dále, to je ovšem podmíněno minimální dobou spoření 10 let a peníze lze vybrat pouze v roce dovršení 18 let. Jestliže spoříte měsíčně po dobu 2 let, a nemůžete z nějakých důvodů ve spoření pokračovat, můžete smlouvu předčasně ukončit. Budou Vám vyplaceny vložené peníze včetně zhodnocení, ale bez státních příspěvků.

Nezapomeňte založit spoření i svým dětem


Co vyžaduje smlouva k uzavření doplňkového penzijního spoření pro děti

Pokud spoření dětem u České spořitelny – penzijní společnosti sjednávají rodiče, stačí jejich doklady totožnosti. Chtějí-li spořit svým vnoučatům babička s dědečkem, je nutná pro uzavření smlouvy přítomnost a souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Doplňkové penzijní spoření dětem mohou uzavřít i opatrovníci nebo poručníci, ti však kromě dokladů totožnosti budou potřebovat i usnesení soudu.
Jestliže Vás doplňkové penzijní spoření pro děti zaujalo a chcete více informací, informujte se na bezplatné telefonní lince 800 207 207.Penzijní připojištění

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění České spořitelny, transformovaný fond, spoření na důchod

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření České spořitelny, přilepšení k důchodu

Spoření dětem

Spoření dětem

Doplňkové penzijní spoření pro děti u České spořitelny