Inteligentní řídící systémy Sauter pro OEM řešení – splní nejvyšší standardy kvality

SAUTER Automation, spol.s r.o. Regulační technika Praha

Inteligentní řídící systémy Sauter pro OEM řešení – splní nejvyšší standardy kvality

SAUTER Automation, spol.s r.o.
Regulační technika Praha
Řešení pro úsporné budovy, jejich udržitelnost, energetický managment

Sauter Praha, dodavatel řešení pro úsporné budovy. Projektujeme, navrhujeme a realizujeme opatření pro ekologickou, ekonomickou a funkční udržitelnost budov, s cílem snížit provozní náklady a docílit nižší uhlíkovou stopu CO2. Nástrojem pro snížení spotřeby energií je SAUTER EMS energetický management, který monitoruje, analyzuje a optimalizuje spotřebu energie, sleduje výkyvy ve spotřebě a přispívá k optimalizaci systému.

Sauter cíl, budovy s nulovou spotřebou energie

Úsporné budovy, ekonomická, funkční a ekologická udržitelnost budov

Firma SAUTER vytvořila soubor opatření ECO10, která vedou až k 50% úspoře energie a tím i snížení emisí skleníkových plynů. Ekologická udržitelnost je souhrn opatření, která vedou k ochraně životního prostředí. Zvýšení energetické účinnosti se Vám projeví na ekonomických výsledcích. Nezanedbatelná je i funkční, socio-kulturní udržitelnost, aby se uživatelé budovy v ní cítili dobře a budova byla optimálne využitá.

SAUTER řešení pro úsporné budovy


Energetický management Sauter EMS pro ekologický provoz budov

S naším produktem SAUTER EMS získává Váš energetický manažer nástroj pro analýzu spotřeby energie. Energetický managemet umí ihned zjistit náhlé zvýšení spotřeby energie a identifikovat příčinu a tím příspívá ke snížení nákladů a optimálnímu ekologickému provozu budovy. Dodáváme také SAUTER EMS Mobile, pomocí této aplikace můžete sledovat energetickou efektivitu provozu na tabletech a smartphonech.

SAUTER EMS, řešení pro optimalizaci provozu budovProdukty Sauter pro OEM řešení

Produkty Sauter pro OEM řešení

Měřicí a regulační technika Sauter pro OEM řešení

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Úsporné budovy, energetický management

Úsporné budovy, energetický management

Řešení pro úsporné budovy, jejich udržitelnost, energetický managment