Měření a regulace řízení provozu pro úsporné budovy - produkty OEM

SAUTER Automation, spol.s r.o. Regulační technika Praha

Měření a regulace řízení provozu pro úsporné budovy - produkty OEM

Řešení pro úsporné budovy, jejich udržitelnost, energetický managment

Sauter Praha, dodavatel řešení pro úsporné budovy. Projektujeme, navrhujeme a realizujeme opatření pro ekologickou, ekonomickou a funkční udržitelnost budov, s cílem snížit provozní náklady a docílit nižší uhlíkovou stopu CO2. Nástrojem pro snížení spotřeby energií je SAUTER EMS energetický management, který monitoruje, analyzuje a optimalizuje spotřebu energie, sleduje výkyvy ve spotřebě a přispívá k optimalizaci systému.

Sauter cíl, budovy s nulovou spotřebou energie

Úsporné budovy, ekonomická, funkční a ekologická udržitelnost budov

Firma SAUTER vytvořila soubor opatření ECO10, která vedou až k 50% úspoře energie a tím i snížení emisí skleníkových plynů. Ekologická udržitelnost je souhrn opatření, která vedou k ochraně životního prostředí. Zvýšení energetické účinnosti se Vám projeví na ekonomických výsledcích. Nezanedbatelná je i funkční, socio-kulturní udržitelnost, aby se uživatelé budovy v ní cítili dobře a budova byla optimálne využitá.

SAUTER řešení pro úsporné budovy


Energetický management Sauter EMS pro ekologický provoz budov

S naším produktem SAUTER EMS získává Váš energetický manažer nástroj pro analýzu spotřeby energie. Energetický managemet umí ihned zjistit náhlé zvýšení spotřeby energie a identifikovat příčinu a tím příspívá ke snížení nákladů a optimálnímu ekologickému provozu budovy. Dodáváme také SAUTER EMS Mobile, pomocí této aplikace můžete sledovat energetickou efektivitu provozu na tabletech a smartphonech.

SAUTER EMS, řešení pro optimalizaci provozu budov


PODSTRÁNKY

Produkty Sauter pro OEM řešení

Produkty Sauter pro OEM řešení
Měřicí a regulační technika Sauter pro OEM řešení

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy
Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Úsporné budovy, energetický management

Úsporné budovy, energetický management
Řešení pro úsporné budovy, jejich udržitelnost, energetický managment
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SAUTER Automation, spol.s r.o. Regulační technika Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
SAUTER Automation, spol.s r.o.
www.sauter.cz
Adresa

Adresa

Bohnická 28/5
Praha 8 181 00

sauter@cz.sauter-bc.com
+420 266 012 111


Najdete nás také zde:

ARES
captcha