Profesionální a bezpečné řízení provozu budov od Sauter

SAUTER Automation, spol.s r.o. Regulační technika Praha

Profesionální a bezpečné řízení provozu budov od Sauter

SAUTER Automation, spol.s r.o.
Regulační technika Praha
Měřicí a regulační technika Sauter pro OEM řešení

Vyvíjíme a vyrábíme produkty Sauter pro OEM řešení - regulační a měřicí techniku pro topení, klimatizaci a větrání. Dodáváme snímače teploty, vlhkosti, tlaku, směsných plynů, CO2, kontrolní regulátory tlaku, pohony přizpůsobené pro různé typy ventilů, inteligentní řídící jednotky, automatizační stanice. Naše produkty jsou certifikovány v souladu s mezinárodními normami. Poskytujeme řešení na míru.

Produkty měřicí a regulační techniky Sauter pro OEM řešení

Elektronické regulátory pro tepelná čerpadla, regulaci vytápění, vlhkosti a tlaku

Firma Sauter nabízí prvky regulace pro plošné vytápění a chlazení jednotlivých místností. Nabízíme regulátor topení a ohřevu TUV EQJW245. Pro větrání a klimatizaci máme v nabídce regulátory RDT708, RDT711, RDT724. Pro optimalizaci spotřeby energie ve ventilačních systémech je určený VAV kompaktní regulátor ASV115BF132. Pro laboratorní a farmaceutické laboratoře dodáváme kompaktní regulátor ASV115CF152, který zajišťuje cirkulaci vzduchu a vrácení čistého vzduchu do laboratoří, nemocnic, operačních sálů.

Komponenty pro OEM řešení Sauter


Inteligentní řídicí systémy Sauter pro OEM řešení

Jsme odborníci v oblasti optimálního využití elektrické energie. Dodáváme inteligentní řídicí systémy pro úsporné budovy. Nabízíme nové materiály a inovativní technologie, zejména v oblasti elektroinstalací a také moderní design. Naše inteligentní řídicí systémy pro budovy splňují nejvyšší standardy kvality. Dodáváme termostaty, bezdrátové ovladače LET4 pro vytápění a chlazení, elektrické distributory FXV 106, které umožňují přechod z topení na chlazení a další komponenty.

Inteligentní řídicí systémy Sauter


Tlakové spínače, systémy pro kontrolu tlaku v kapalinách, plynech a párách

Dodáváme tlakové spínače DSA pro řízení a monitorování tlaku kapalin, plynů a par. Jsou plombovatelné, je možné je instalovat na zeď i na trubku. Tlakový rozsah 0,5 -10 bar. Pro montáž na potrubí jsou vhodné tlakové spínače DSB a DSF, vyhovující normám VdTÜV100/1 a DIN 3398/4. Pro monitorování tlaku dodáváme omezovače minimálního a maximálního tlaku Sauter DSL a DSH.

Produkty Sauter - řešení na míruProdukty Sauter pro OEM řešení

Produkty Sauter pro OEM řešení

Měřicí a regulační technika Sauter pro OEM řešení

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Automatizace budov a místností, inteligentní budovy

Úsporné budovy, energetický management

Úsporné budovy, energetický management

Řešení pro úsporné budovy, jejich udržitelnost, energetický managment