Ministerstvo pro místní rozvoj

CZKÚstřední orgán státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, veřejné dražby, realitní činnosti a pohřebnictví.

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán státní správy ve věcech:
- regionální politiky
- politiky bydlení
- rozvoje domovního a bytového fondu
- nájmu bytů a nebytových prostor
- územního plánování
- stavebního řádu
- vyvlastnění
- investiční politiky
- cestovního ruchu
- veřejné dražby a realitní činnosti
- pohřebnictví.

Kromě výkonu výše uvedených kompetencí ministerstvo pro místní rozvoj:
- spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu
- plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice
- zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU
- zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního rozvoje
- poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Přímo řízené organizace:
- Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- Česká centrála cestovního ruchu
- Ústav územního rozvoje
- Privum.

Nepřímo řízené organizace:
- Horská služba ČR, o.p.s.
- Státní fond podpory investic
- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Ministerstvo pro místní rozvoj sídlí na adrese Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 - Staré Město.


Katalog firem:    

Ministerstva

,  
Štítky:

ústřední orgán státní správy ve věcech regionální politiky, rozvoje domovního, bytového fondu, Praha