Mimosoudní vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o.

Mimosoudní vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o.

CZKVymáhání a inkaso pohledávek

Vymáhání a inkaso pohledávek

Vymáhání a inkaso pohledávek legální cestou na celém území ČR

Odkup a postoupení pohledávek

Odkup a postoupení pohledávek

Odkup pohledávek na základě Smlouvy o postoupení pohledávky

Správa pohledávek

Správa pohledávek

Kompletní správa pohledávek zkušenou inkasní společností


Správa, vymáhání, odkup a postoupení pohledávek

Kompletní správu pohledávek poskytuje na celém území České republiky společnost SAFIN INVEST s.r.o. Naše inkasní kancelář je spolehlivým partnerem v oblasti vymáhání a odkupu pohledávek a jejich inkasa, ale také na poli odkupu dluhů.

Inkasní kancelář SAFIN INVEST se především zabývá:
- vymáháním, inkasem, odkupem a správou pohledávek
- monitoringem platební kázně
- screeningem obchodního partnera
- ekonomickými zápočty
- řešením závazků po lhůtě splatnosti

Vymáhání pohledávek
S vymáháním dlužných částek a jejich inkasem máme bohaté a dlouholeté zkušenosti. V rámci vymáhání dluhů mimosoudní cestou Vám můžeme zaručit rychlé, profesionální a navíc účinné řešení - vymáhání pohledávek probíhá v souladu s právním řádem ČR. SAFIN INVEST s.r.o. nepožaduje po svých klientech platby předem. Naše inkasní kancelář Vám pomůžeme s pohledávkou v jakékoli výši - dolní hranice pohledávky není stanovena.

Screening obchodního partnera
Pro obchodní a výrobní společnosti provádíme prověření a analýzu bonity potencionálního obchodního partnera, analýzu jeho stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů.

Ekonomické zápočty
Tento účinný prostředek pro řešení závazků umožní realizovat zápočet, během kterého dochází k posunu prvotní pohledávky přes několik firem prostřednictvím tzv. několikanásobných zápočtů a tzv. zápočtových řetězců a výsledkem této fúze je to, že se závazek nakonec projeví jako závazek stejné firmy.

Řešení závazků po lhůtě splatnosti
Naše kancelář na druhou stranu také pomáhá svým klientům v případě tíživé finanční situace likvidovat splatné závazky u jejich obchodních partnerů. Mezi naše základní způsoby likvidace závazků patří:
- převzetí závazků od věřitelů s dohodnutým skontem
- úhrada závazků Vašimi pohledávkami
- úhrada závazků ostatními aktivy (majetek movitý a nemovitý, zboží a podobně)


Katalog firem:    

Finanční poradenství

,  

Konkurzy, dražby a exekuce

,  
Štítky:

vymáhání, odkup, inkaso pohledávek, odkup dluhů, inkasní kancelář