Mgr. Hana Malinkovičová, advokátka


17. listopadu 451/9, Břeclav 690 02
Mgr. Hana Malinkovičová
poskytuje kompletní právní služby:
-advokát, právní poradna
-advokátní kancelář
-právní služby, právnické
-právnické osoby
-fyzické osoby
-obchodní právo
-pracovní právo
-občanské právo
-rodinné právo
-právo duševního vlastnictví.

OBCHODNÍ PRÁVO
- kompletní poradenství pro podnikající subjekty
- návrhy na insolvenční řízení
- poradenství při zakládání společností včetně zápisu do obchodního rejstříku, změny ve společnosti
- poradenství v obchodněprávních věcech
- zastupování v řízení před soudy i u rozhodčích řízení
- zpracování smluv dle obchodního zákoníku
- obchodní smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodním styku
- návrhy na zápis do obchodního rejstříku
- změny zápisů v obchodním rejstříku
- zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
- zastupování v pracovněprávních sporech
- neplatnost rozvázání pracovního poměru
- vymáhání pohledávek
- spory o náhradu škody
- převody obchodních podílů
- směnky, úschovy cenných papírů a jiných listin
- živnostenské právo
- směnečné právo.

PRACOVNÍ PRÁVO
- veškeré pracovněprávní dokumenty
- smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru apod.
- vznik, změna a zánik pracovního poměru
- komplexní právní pomoc ve věci práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

OBČANSKÉ PRÁVO
- darovací smlouvy
- dědické řízení
- závěti
- převody nemovitostí, pozemkové právo
- možnost složení kupní ceny nemovitosti do advokátní úschovy
- exekuční řízení - zastupování v exekučním řízení
- zastupování v řízení před soudy a před katastrálními úřady
- vypořádání společného jmění manželů a vypořádání podílového spoluvlastnictví
- sepisování smluv nájemních, zástavních, o věcných břemenech
- spory ze závazkových vztahů,
- spory o náhradu škody.

RODINNÉ PRÁVO
- rozvody, rozvodová řízení
- rozdělení majetku
- svěření dětí do péče
- určování otcovství
- zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem: stanovení výživného, svěření dítěte do výchovy
- vypořádání společného jmění manželů včetně sepisu příslušných dohod, zastupování v řízeních o výživném.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
- ochranné známky, licenční smlouvy.


Spolupracujeme s daňovým poradcem, notářskou kanceláří, kanceláří soudního exekutora.

Naše kancelář nabízí tyto služby fyzickým i právnickým osobám.
Poskytujeme individuální přístup ke každému klientovi.
Naše služby poskytujeme také v anglickém jazyce.

Produkty
  • patentová a známková kancelář, ochrana duševního vlastnictví, advokátní kancelář, komplexní právní servis, rozvody manželství

Výměna a oprava poškozeného skla na oknech nebo dveří a instalace stínící techniky.

Výměna a oprava poškozeného skla na oknech nebo dveří a instalace stínící techniky

Největší český výrobce a dodavatel plastových kanalizačních systémů.


Související články
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.


Vymáhání pohledávek nebo náhrada škody na zdraví po autonehodě?

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Vymáhání pohledávek nebo náhrada škody na zdraví po autonehodě?

FABIAN & PARTNERS je úspěšná advokátní kancelář působící v Praze a Brně, která své právní služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. V rámci celého spektra právních služeb klademe důraz mimo jiné na insolvenční právo, obchodní právo a také právo nemovitostí. Specializujeme se především na správu a vymáhání pohledávek a činnosti insolvenčního správce. Dalším častým problémem našich klientů je takzvaná náhrada škody na zdraví, kterou pomáháme uplatnit našim klientům, kteří byli například účastníky dopravních nehod a dalších nešťastných událostí.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Firemní články
Právník, advokát, advokátní kancelář Břeclav

Právník, advokát, advokátní kancelář Břeclav

Mgr. Hana Maděřičová nabízí právnické a advokátní služby: -advokát -advokátní kancelář -právní poradna -právní služby -právnické služby. Pro: -právnické osoby -fyzické osoby. Zabýváme se: -obchodní právo -pracovní právo -občanské právo -rodinné právo -právo duševního vlastnictví. Obchodní právo: -založení společnosti -sepisování smluv -zastupování při jednání -vymáhání pohledávek -převody obdchodních podílů -zastupování při soudních řízeních. Pracovní právo: -sepisování všech pracovních dokumentů -rozvázání pracovního poměru -zastupování v pracovních sporech -poradenství v pracovním právu. Občanské právo: -sepisování smluv -převody nemovitostí -složení kupní ceny u advokáta -nájemní smlouvy -věcná břemena -zavazkové vztahy. Rodinné právo: -zastupování v rozvodových řízeních -svěření dítěte -výše výživného -vypořádání společného majetku. Právo duševního vlastnictví: -ochranné známky -licenční smlouvy. Jazyky: Angličtina, Němčina, Španělština. Více informací na webových stránkách.


Advokát, advokátní kancelář Břeclav

Advokát, advokátní kancelář Břeclav

Nabízíme, poskytujeme: -Advokát -Advokátka -Advokátní kancelář -Advokátní služby -Právní poradenství -Advokátní služby na nejvyšší urovni -Vysoká kvalita poskytovaných služeb. Více informací na webových stránkch.