Mgr. Hana Malinkovičová, advokátka


17. listopadu 451/9, Břeclav 690 02

Mgr. Hana Malinkovičová
poskytuje kompletní právní služby:
-advokát, právní poradna
-advokátní kancelář
-právní služby, právnické
-právnické osoby
-fyzické osoby
-obchodní právo
-pracovní právo
-občanské právo
-rodinné právo
-právo duševního vlastnictví.

OBCHODNÍ PRÁVO
- kompletní poradenství pro podnikající subjekty
- návrhy na insolvenční řízení
- poradenství při zakládání společností včetně zápisu do obchodního rejstříku, změny ve společnosti
- poradenství v obchodněprávních věcech
- zastupování v řízení před soudy i u rozhodčích řízení
- zpracování smluv dle obchodního zákoníku
- obchodní smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodním styku
- návrhy na zápis do obchodního rejstříku
- změny zápisů v obchodním rejstříku
- zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
- zastupování v pracovněprávních sporech
- neplatnost rozvázání pracovního poměru
- vymáhání pohledávek
- spory o náhradu škody
- převody obchodních podílů
- směnky, úschovy cenných papírů a jiných listin
- živnostenské právo
- směnečné právo.

PRACOVNÍ PRÁVO
- veškeré pracovněprávní dokumenty
- smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru apod.
- vznik, změna a zánik pracovního poměru
- komplexní právní pomoc ve věci práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

OBČANSKÉ PRÁVO
- darovací smlouvy
- dědické řízení
- závěti
- převody nemovitostí, pozemkové právo
- možnost složení kupní ceny nemovitosti do advokátní úschovy
- exekuční řízení - zastupování v exekučním řízení
- zastupování v řízení před soudy a před katastrálními úřady
- vypořádání společného jmění manželů a vypořádání podílového spoluvlastnictví
- sepisování smluv nájemních, zástavních, o věcných břemenech
- spory ze závazkových vztahů,
- spory o náhradu škody.

RODINNÉ PRÁVO
- rozvody, rozvodová řízení
- rozdělení majetku
- svěření dětí do péče
- určování otcovství
- zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem: stanovení výživného, svěření dítěte do výchovy
- vypořádání společného jmění manželů včetně sepisu příslušných dohod, zastupování v řízeních o výživném.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
- ochranné známky, licenční smlouvy.


Spolupracujeme s daňovým poradcem, notářskou kanceláří, kanceláří soudního exekutora.

Naše kancelář nabízí tyto služby fyzickým i právnickým osobám.
Poskytujeme individuální přístup ke každému klientovi.
Naše služby poskytujeme také v anglickém jazyce.

IČ: 73611174
DIČ:
Okres: Břeclav
Stát: Česká republika
Právní forma: svobodné povolání
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Malinkovičová

Právník, advokát, advokátní kancelář Břeclav

Právník, advokát, advokátní kancelář Břeclav

Mgr. Hana Maděřičová nabízí právnické a advokátní služby: -advokát -advokátní kancelář -právní poradna -právní služby -právnické služby. Pro: -právnické osoby -fyzické osoby. Zabýváme se: -obchodní právo -pracovní právo -občanské právo -rodinné právo -právo duševního vlastnictví. Obchodní právo: -založení společnosti -sepisování smluv -zastupování při jednání -vymáhání pohledávek -převody obdchodních podílů -zastupování při soudních řízeních. Pracovní právo: -sepisování všech pracovních dokumentů -rozvázání pracovního poměru -zastupování v pracovních sporech -poradenství v pracovním právu. Občanské právo: -sepisování smluv -převody nemovitostí -složení kupní ceny u advokáta -nájemní smlouvy -věcná břemena -zavazkové vztahy. Rodinné právo: -zastupování v rozvodových řízeních -svěření dítěte -výše výživného -vypořádání společného majetku. Právo duševního vlastnictví: -ochranné známky -licenční smlouvy. Jazyky: Angličtina, Němčina, Španělština. Více informací na webových stránkách.


Advokát, advokátní kancelář Břeclav

Advokát, advokátní kancelář Břeclav

Nabízíme, poskytujeme: -Advokát -Advokátka -Advokátní kancelář -Advokátní služby -Právní poradenství -Advokátní služby na nejvyšší urovni -Vysoká kvalita poskytovaných služeb. Více informací na webových stránkch.Další produkty a služby
  • patentová a známková kancelář, ochrana duševního vlastnictví, advokátní kancelář, komplexní právní servis, rozvody manželství


Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)
Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Ochranné známky a patenty na vynálezy
Ochranné známky a patenty na vynálezy

Patentová kancelář Rott, Růžička & Guttmann se realizuje v oboru duševního vlastnictví a své služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. Potřebujete patent na svůj vynález, kterým je váš výrobek, zařízení, nebo výrobní postup? Obraťte se na nás, zajistíme vám jej bez zbytečných průtahů a komplikací.