Mgr. David Rašovský, advokát

CZKObchodní právo

Obchodní právo

Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Rodinné právo

Rodinné právo

Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Trestní právo

Trestní právo

Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání


Profesionální právní poradenství

Kvalitní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního, pracovního, ústavního a směnečného práva zajišťuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pro kvalitní právní pomoc, jako je sepisování smluv a zastoupení při soudním či správním řízení se můžete obrátit na naší advokátní kancelář, kterou naleznete na adrese Hlinky 135/68.


Služby v oblasti práva:

Trestní:

- výkon obhajoby, sjednávání dohody o vině či trestu
- právní zastoupení poškozených a obhajoba obviněných

Občanské:

- ochrana osobnosti, spotřebitele a vlastnického práva
- podílové spoluvlastnictví, správa cizího majetku
- založení svěřeneckého fondu, právo stavby a služebnosti
- náhrada majetkové a nemajetkové újmy, bezdůvodné onemocnění

Obchodní :

- zajištění a utvrzení dluhu podle instrumentů
- založení obchodních korporací a provádění změn
- řešení nároku z nekalé soutěže, právní ošetření procesu fúze obchodních společností
- problematika cenných papírů, řešení úpadku podnikatele

Rodinné:

- právní zastoupení při rozvodu manželství a úpravě výkonu rodičovské povinnosti
- žaloby na určení a popření otcovství, vypořádání zaniklého společného jmění manželů

Pracovní:

- smlouvy pro zaměstnavatele, dohody o DPP a DPČ
- změny a skončení pracovního poměru, BOZP
- ochrana před diskriminací, řešení odpovědnosti za škodu

Správní:

- poradenství pro obce a kraje, stavební a přestupkové řízení
- žaloby a kasační stížnosti

Ústavní:

- ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí nebo jinému zásahu veřejné moci
- stížnosti podané zastupitelstvem obce nebo jiného územního samosprávního celku
- zastupování v řízení před Ústavním soudem

Směnečné:

- posouzení platnosti směnky a následné uplatňování práv
- návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, námitky proti směnce

Také Vám pomůžeme s převodem nemovitostí, návrhem na zápis vkladu věcných práv do katastru nemovitostí a zástupem v řízení před katastrálním úřadem.


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  
Štítky:

Advokátní kancelář, advokát Brno, obchodní právo, právní poradenství, sepisování kupních smluv