Mgr. David Rašovský, advokát


Kvalitní služby v oblasti obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního, pracovního, ústavního a směnečného práva zajišťuje Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pro kvalitní právní pomoc, jako je sepisování smluv a zastoupení při soudním či správním řízení se můžete obrátit na naší advokátní kancelář, kterou naleznete na adrese Hlinky 135/68.

Služby v oblasti práva:
Trestní - výkon obhajoby, sjednávání dohody o vině či trestu, právní zastoupení poškozených a obhajoba obviněných

Občanské - ochrana osobnosti, spotřebitele a vlastnického práva, podílové spoluvlastnictví, správa cizího majetku, založení svěřeneckého fondu, právo stavby a služebnosti, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, bezdůvodné onemocnění

Obchodní - zajištění a utvrzení dluhu podle instrumentů, založení obchodních korporací a provádění změn, řešení nároku z nekalé soutěže, právní ošetření procesu fúze obchodních společností, problematika cenných papírů, řešení úpadku podnikatele

Rodinné - právní zastoupení při rozvodu manželství a úpravě výkonu rodičovské povinnosti, žaloby na určení a popření otcovství, vypořádání zaniklého společného jmění manželů

Pracovní - smlouvy pro zaměstnavatele, dohody o DPP a DPČ, změny a skončení pracovního poměru, BOZP, ochrana před diskriminací, řešení odpovědnosti za škodu

Správní - poradenství pro obce a kraje, stavební a přestupkové řízení, žaloby a kasační stížnosti

Ústavní - ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí nebo jinému zásahu veřejné moci, stížnosti podané zastupitelstvem obce nebo jiného územního samosprávního celku, zastupování v řízení před Ústavním soudem

Směnečné - posouzení platnosti směnky a následné uplatňování práv, návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, námitky proti směnce

Také Vám pomůžeme s převodem nemovitostí, návrhem na zápis vkladu věcných práv do katastru nemovitostí a zástupem v řízení před katastrálním úřadem.

Pomůžeme v oblasti obchodního, rodinného, občanského i trestního práva

Pomůžeme v oblasti obchodního, rodinného, občanského i trestního práva

Obraťte se na spolehlivého advokáta z okolí Brna

Obraťte se na spolehlivého advokáta z okolí Brna

Zastoupíme Vás v trestním a soudním řízení

Zastoupíme Vás v trestním a soudním řízení

Kvalitní právní služby pro firmy i soukromé osoby za férové smluvní ceny

Kvalitní právní služby pro firmy i soukromé osoby za férové smluvní ceny

Slogan:

Kvalitní právní služby v oblasti práva

Štítky:

Advokátní kancelář, advokát Brno, obchodní právo, právní poradenství, sepisování kupních smluv

PODSTRÁNKY

Obchodní právo

Obchodní právo
Služby v oblasti obchodního práva – obchodní smlouvy, založení společností, insolvence

Rodinné právo

Rodinné právo
Právní služby v oblasti rodinného práva v advokátní kanceláři v Brně

Trestní právo

Trestní právo
Obhajoba právnických a fyzických osob v trestním řízení, sepis procesních podání
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Převod bytu, rodinného domu - vklad do katastru nemovitostí a sepis dokumentů

Převod bytu, rodinného domu - vklad do katastru nemovitostí a sepis dokumentů
S převodem bytu a rodinného domu Vám pomůže naše advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Postaráme se o sepis nezbytných dokumentů a vklad do katastru nemovitostí.

Návrh, řešení rozvodu a péče o dítě, majetkové vypořádání - právní zástup v řízení

Návrh, řešení rozvodu a péče o dítě, majetkové vypořádání - právní zástup v řízení
S návrhem, řešením rozvodu a svěření péče o dítě či s majetkovým vypořádáním Vám pomůže naše zkušená advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Zajistíme právní zástup v daném řízení.

Založení obchodní společnosti s.r.o. - právní poradenství, změna formy

Založení obchodní společnosti s.r.o. - právní poradenství, změna formy
Poradenství v oblasti obchodního práva poskytuje naše advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Pomůžeme Vám založit vlastní obchodní společnost (s.r.o.) nebo změnit její formu.

Zastupování v trestním řízení, obhajoba při hlavním líčení - trestní právo

Zastupování v trestním řízení, obhajoba při hlavním líčení - trestní právo
Profesionálním zastupováním v trestním řízení a obhajobou při hlavním líčení se zabývá advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna.

Právní zastupování podnikatelů a firem - obchodní právo

Právní zastupování podnikatelů a firem - obchodní právo
Právním zastupováním podnikatelů a firem se zabývá naše zkušená advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Poskytujeme kvalitní služby nejen v oblasti obchodní práva.

Kontrola a sepsání smlouvy o převodu bytu, domu - služby v oblasti práva nemovitostí

Kontrola a sepsání smlouvy o převodu bytu, domu - služby v oblasti práva nemovitostí
Komplexní služby v oblasti práva nemovitostí poskytuje naše advokátní kancelář Mgr. David Rašovský, advokát z Brna. Postaráme o kontrolu a sepsání smlouvy o převodu bytu a domu.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. David Rašovský, advokát
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. David Rašovský, advokát
www.advokat-rasovsky.cz
Adresa

Adresa

Hlinky 135/68
Brno 603 00

david.rasovsky@advokat-rasovsky.cz
+420 775 633 187


Najdete nás také zde:

ARES
captcha