Mgr. Pavlína Řehová
advokátní kancelář Zlín

CZKPrávo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Právo družstev a SVJ

Právo družstev a SVJ

Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům

Občanské právo

Občanské právo

Právní služby v oblasti občanského práva – majetkové vztahy, rozvody, exekuce


Team advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Zlín Mgr. Pavlíny Řehové poskytuje právní poradenství, služby v oblasti žalob, pohledávek, obchodního, rodinného, občanského práva i společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ).

K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, abychom mohli, co nejlépe splnit jejich požadavky a potřeby. Specializujeme se především na obchodní a občanské právo i pomoc při výkonech rozhodnutí a exekucích. Služby jsme schopni poskytnout i v anglickém jazyce.

Právní služby jsou určeny pro:
- občany
- živnostníky
- spolky
- obchodní společnosti
- města a obce.

Naše advokátní kancelář řeší:
- poskytnutí právních konzultací
- pohledávky
- oddlužení
- sepis smluv
- převody majetku, nemovitostí, věcná břemena, darovací smlouvy
- zástoupení u soudů, sepis žalob a jiných podání pro soudy
- rozvodové řízení, rozvody
- nájemní smlouvy, nájmy
- majetkové vypořádání
- problematika péče o děti, výživné
- výpovědi.

Občanské právo:
- smlouvy o převodu nemovitostí, nájemní, darovací, kupní, aj.,
- spory v oblasti nemovitostí,
- majetkové vztahy,
- vymáhání pohledávek, exekuční řízení.

Insolvenční právo a incidenční spory:
- návrh pro zahájení řízení (právnická osoba),
- návrh na oddlužení (fyzická osoba),
- při probíhajícím řízení lze přihlásit pohledávku.

Právo družstev a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ):
- vznik, založení a zápis ve veřejném rejstříku,
- správa SVJ,
- zakladatelské dokumenty a jejich revize,
- vymáhání pohledávek.

Bytová problematika:
- sepis smluv nájemních, o koupi bytu či nebytových prostor,
- výpověď, žaloba na vyklizení, konec nájemních vztahů,
- spory v oblasti nájmu i podnájmu,
- vymáhání pohledávek.

Právo obchodních korporací (obchodní společnosti):
- založení, změny, řízení,
- sepis smluv,
- spory z obchodních styků,
- přihlášení pohledávky do konkurzních řízení.

Rodinné právo:
- rozvod,
- majetkové vypořádání,
- výživné.

Pracovní právo:
- založení, změny a ukončení pracovních poměrů,
- pracovněprávní nároky zaměstnanců,
- spory zaměstnance a zaměstnavatele,
- hmotná odpovědnost,
- náhrady škod.

Zároveň řešíme také zákon o obcích a poskytujeme právní poradenství pro zadavatele (města, obce).


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  
Štítky:

advokátní kancelář Zlín, právní poradenství, SVJ, veřejné zakázky, pohledávky, žaloby Zlínský kraj