Zastupování ve sporných věcech Praha – také na mezinárodní úrovni

Rott, Růžička & Guttmann a spol. Patentová, známková a advokátní kancelář

Zastupování ve sporných věcech Praha – také na mezinárodní úrovni

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Patentová, známková a advokátní kancelář

CZK



Patentová kancelář, licenční smlouvy, technické rešerše

Patentová kancelář, licenční smlouvy,  technické rešerše

Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kanceláře


Advokátní,známková, patentová kancelář Praha

Patentová, známková a advokátní kancelář.

Kancelář představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství.
Ochrana duševního vlastnictví.

Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro
tuzemské i zahraniční klienty.

Základ služeb:
- ochrana vynálezů a označení původu výrobků
- podávání přihlášek vynálezů
- přihlášky vynálezů a patentů
- ochrana průmyslových a užitných vzorů
- známkové a patentové rešerše
- podávání přihlášek patentů
- patentové přihlášky
- autorské a soutěžní právo

Podávání přihlášek pro ochranu:
- užitných vzorů
- průmyslových vzorů
- ochranných známek
- rostlinných odrůd
- odrůdy rostlin
- označení původu výrobků
(rostlinné odrůdy) a plemena zvířat
- podávání přihlášek topografií polovodičových výrobků - topografie polovodičových výrobků
- obchodní jméno, KNOW-HOW
- nekalá soutěž
- autorská práva
- licenční smlouvy
- podávání přihlášek označení původu výrobků.

Provádění patentových a známkových rešerší
(patentové a známkové rešerše).

U výše uvedených oborů zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými orgány včetně soudů (soudy).

Zastupování klientů v České i Slovenské republice a před Evropským patentovým úřadem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Světovou organizací duševního vlastnictví.

Služby, které naše kancelář poskytuje, je možné využít i v cizích jazycích – japonština, ruština, němčina, angličtina, francouzština a slovenština. Zastupování v zahraničí.

Služby v oblasti autorského práva a práva hospodářské soutěže.

Kontakty se zástupci ve více než 120 státech světa.
Služby v případě porušování práv klientů.
Uplatňování nároků jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (např. celní opatření).

Zastupuje zde přední světové výrobce značkového zboží.


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  
Štítky:

ochrana vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, známkové a patentové řešerše, autorská práva