Oceňování dřevin– stanovení hodnoty stromů dle metodiky AOPK ČR

Robert Kohout Arboristika Kohout

Oceňování dřevin– stanovení hodnoty stromů dle metodiky AOPK ČR

Robert Kohout
Arboristika Kohout
Rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky nebo z plošiny, ořezy

Rizikovým kácením stromů nejen na Vysočině se profesionálně zabývá firma ArboKohout. Městům, obcím i soukromým osobám nabízím odstranění starých, nemocných a přerostlých stromů pomocí moderních technik.

Rizikové kácení stromů ArboKohout Vysočina

Odborné kácení stromů rychle a kvalitně i v těžko dostupném terénu

Jako certifikovaný arborista nabízím odborné kácení stromů v těžko dostupných terénech a místech, kde hrozí vyvrácení strarých stromů. Rizikové kácení stromů provádíme rychle a kvalitně pomocí lezecké techniky či manipulací z plošiny nebo jeřábu.

Rizikové kácení stromů moderní technikou


Rizikové kácení stromů pomocí moderní techniky ve městech a obcích

Využitím moderní techniky, stromolezecké techniky, těžké techniky s plošinou provádíme rizikové kácení stromů ve městech, obcích i ve špatně přístupném terénu. Kromě úplného odstranění stromů nabízíme i ořezy.

Ořezy větví, kácení stromů ve městech a obcích


Volné kácení, postupné kácení, kácení stromů s přetažením nebo z plošiny

Realizujeme volné kácení stromů, kácení stromů s přetažením, kácení postupné i kácení stromů pomocí plošiny či jeřábu. Pomůžeme i s ořezáním větví v korunách stromů, provádíme zdravotní řezy dřevin.Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky nebo z plošiny, ořezy

Arboristika, hodnocení stromů

Arboristika, hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů, oceňování stromů, plán péče, pasport a inventarizace zeleně

Péče o stromy, zeleň

Péče o stromy, zeleň

Arboristické služby – péče o stromy a zeleň, sadové a vegetační úpravy