Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Jihlava
Metrologická služba v rozsahu fundamentální, průmyslové a legální metrologie.
Etalonáž jednotky a stupnice fyzikálních a technických veličin.
Výzkum a vývoj měřicí a etalonážní technika.
Zpracovávání a vydávání (vydavatelství) metrologické předpisy.
Kalibrace etalony a měřidla všech oborů.
Tvorba a certifikace referenčních materiálů.
Schvalování typu měřidel.
Výkon metrologického dozoru.
Registrace výrobců a opravců měřidel.
Poskytování metrologických expertíz a informací, školení, konzultace.
Certifikace metrologického personálu.
Oprava, servis vybraná měřicí technika, měřidla.
Výroba etalonové zdroje záření a referenční materiály.
Zkoušky odolnosti uzavřené radioaktivní zářiče.
Zkoušky EMC (elektromagnetická kompatibilita).
Výpočty frekvencí pro telekomunikace.


Katalog firem:    Certifikace a homologace,  Měřicí a regulační technika,  Výzkum a vývoj,  Zkušebny,  
Štítky: kalibrace měřidel, metrologická služba, Jihlava