Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace

CZKZákladní škola Střítež nad Ludinou

Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány.

Základní škola:
Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná budova č. 120, ve které je jedna učebna pro žáky prvního stupně a herna školní družiny. Hlavní budova č. 187 je moderní stavba, ve které se nachází kmenové třídy, některé s interaktivní tabulí, pracovna pro výuku informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí, odborná učebna chemie a fyziky a také cvičná kuchyňka. V přízemí hlavní budovy je umístěna školní jídelna. V suterénu byla vybudována nová polytechnická učebna, kde je umístěna také keramická pec pro výuku výtvarné výchovy. Škola je bezbariérová s osobním výtahem.

Mateřská škola:
Nachází se na adrese Střítež nad Ludinou č. p. 150. Poskytuje předškolní vzdělání, směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Navštěvují ji děti od 2, 5 let do 6 let.
Je umístěna ve dvoupatrové budově společně se ZUŠ a místní knihovnou. Velká zahrada u mateřské školy je vybavena různými průlezkami, klouzačkou, houpačkami, domečkem, pískovištěm, uměle vytvořeným svahem a dráhou pro jízdu na koloběžkách, trojkolkách, kolech.


Katalog firem:    

Mateřské školy

,

Základní školy

,
Štítky:

vzdělávání dětí