Svěřte ekonomiku a účetnictví své firmy odborníkům, kteří se postarají o daňovou evidenci, účetnictví, mzdovou agendu, personalistiku, o daně a jejich optimalizace a zastupování před příslušnými správními úřady. Součástí služeb je i ekonomické poradenství.

Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
Komplexní služby spojené s vedením účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy poskytuje svým klientům paní Dana Pochová. Zaměřuji se na zpracování přijatých účetních dokladů, vedení účetních knih, evidenci faktur, zpracování roční účetní závěrky a také zpracování mezd a veškeré mzdové evidence. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.
Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství i zpracování daňového přiznání rychle a kvalitně poskytuje Účetnictví Praha s.r.o. Komplexnost služeb, široký záběr oborů, dlouhodobá spolupráce s klienty, praxe více než 20 let - to vše jsou důvody pro spolupráci s touto firmou. V případě zájmu se obraťte na odborníky z této společnosti!
Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Naděžda Šmidtová – Eccon – účetnictví, daňová evidence
Komplexní vedení a zpracování účetnictví, daňové evidence, daňových přiznání a také personální a mzdové agendy, poskytuje svým klientům paní Naděžda Šmidtová. Dále se rovněž zaměřuje na rekonstrukce účetnictví a ekonomické a organizační poradenství. Máme dlouholeté zkušenosti a řadu spokojených klientů. Neváhejte nás kontaktovat.
Naděžda Šmidtová – Eccon – účetnictví, daňová evidence
Daňové poradenství Finanční poradenství

Činnost: - hydrogeologie, hydrogeologický průzkum - rozbory vody, čerpací zkoušky - posudky pro likvidaci odpadních vod (domovní čistírny, septiky, vsakování) - návrhy likvidace srážkových vod - ekologické audity - průzkumy znečištění zemin, povrchových a podzemních vod - rizikové analýzy.....atd.

Služby: - účetnictví - daňová evidence - personální a mzdová agenda

Společnost LN - AUDIT s.r.o. zajišťuje auditorské služby a ekonomické poradenství. Jsme členem Komory auditorů ČR a naše služby poskytujeme společnostem s povinným auditem, menším firmám, příspěvkovým organizacím, obcím a sportovním oddílům. Provádíme průběžné i závěrečné audity, účetní závěrky a sepisujeme zprávy o výsledcích ...

IT služby: - outsourcing IT - audit a poradenství v IT - infrastruktura na klíč - HW, SW, www stránky - prodej specializovaných SW - maloobchod, velkoobchod, sklady, CRM.

Vedení účetnictví, daňové evidence a vypracování daňových přiznání.

Služby: - vedení účetnictví - daňová evidence - mzdová agenda - daňová přiznání.

Auditorská společnost CONSULT, s.r.o. se sídlem v Ostravě zajišťuje účetní a auditorské řízení a dohled nad veškerými pracemi prováděnými ve společnosti. Zaměřují se na zpracování daňového přiznání, mzdy, poradenství a projekty z fondů. - ekonomické, účetní a daňové poradenství - vedení ekonomické agendy - zpracování jednoduchého a ...

Vedení účetnictví, daňová evidence a poradenství.

Účetní s více než 17 lety praxe. Nabízím: - vedení kompletního podvojného účetnictví, - daňové služby, - reporting, controlling, statistiky.

Služby: - daňové poradenství - účetní služby - audit - právní poradenství

Služby: - tvorba a udržování mzdového a personálního software - poskytování služeb v oblasti vedení mzdové a personální agendy - vývoj softwarových řešení na zakázku - poskytování služeb v oblasti digitalizace dokumentů a jejich řízení.

Nabídka služeb: - tvorba vnitřních předpisů - personální audit - poradenská činnost v pracovněprávních vztazích - vzdělávací programy vč. lektorského zajištění - zpracování mezd.

Daňové poradenství, vedení účetnictví, právní poradenství.

Účetnictví Ing. Jozef Štefkeje: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence - zpracování daňových přiznání - zpracování personální a mzdové agendy - zastupování klienta před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami - zpracování statistických výkazů - vedení účetnictví a mezd podle SLOVENSKÉ legislativy ...

Služby: -vedení účetnictví: -jednoduché (daňová evidence) -podvojné -daňová přiznání -karty hmotného majetku -DPH -zpracování mzdy -podklady pro žádosti o úvěr -zajištění právních a auditorských služeb -poradenství: -ekonomické -účetní -organizování odborných seminářů -akreditovaná vzdělávací instituce MV.

Služby: - daňový poradce - daňové poradenství

Kancelář daňového poradce: - daňové a účetní poradenství - daňový audit - zpracování daňových přiznání ke všem daním, optimalizace daňových povinností - zpracování účetní závěrky a daňového přiznání - odklad podání a placení daně z příjmů do 30.6. - pomoc při vracení DPH v rámci členských států EU - poskytování právní pomoci a rad ve věcech ...

Služby: - účetnictví - daňová evidence - daňové poradenství

Služby: - vedení účetnictví - daňová evidence - zpracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby

Služby: - vedení účetnictví - daňové poradenství - personalistika a vedení mezd - advokátní služby

Služby: - daňová evidence a zpracování - daňové přiznání - vedení účetnictví

Poradenská kancelář poskytující právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství.