Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Prodej, e-shop - dezinfekce vody - UV čističe vody - odsolovače vody - lahve - termosky - další.

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - počítačové služby (správa počítačových sítí, údržba a servis pracovních stanic a serverů, odstranění virů....atd.) - podniková ekologie

Dodávka, výstavba: - bioplynové stanice. Výhradní zástupce firmy Biogas Hochreiter GmbH v České republice.

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. "Společnost je nositelem certifikátů jakosti - ISO 9001, EMS - ISO 14001 a BOZP - OHSAS 18001". Nabídka ...

Poradenství - odpadové hospodářství - zpracování a vedení průběžné evidence odpadů.

Služby: - energetické poradenství - poradenství v oblasti bioplynových stanic

Fotovoltaické elektrárny, dodávka, montáž - solární termické systémy - tepelná čerpadla - ohřev vody.

Prodej - centrální vysavače - zvlhčovače vzduchu - drtiče odpadků - mobilní klimatizace.

Činnost: - energetické audity - termovize - průkazy energetické náročnosti budov (PENB) - poradenství využívání alternativních zdrojů energie.

Společnost se zabývá následujícími obory: - hydrogeologie - sanační hydrogeologie - geologie - ekologie

Poskytujeme ekologické poradenství pro firmy zaměřující se na odvětví strojírenství, automobilového průmyslu, stavební firmy, logistické firmy nebo tiskárny.

Výroba: -rozvaděče nízkého napětí -elektronické součástky -cívky -kovovýroba. Instalace, montáž: -elektrická zařízení. Stavba fotovoltaických elektráren.

Služby: - skládka odpadů - ekologická likvidace odpadů - svoz komunálního odpadu - poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství - prodej odpadových nádob Skládka Černošín: tel.: 374 616 996, 601 340 995 Skládka Kladruby: tel.: 374 631 720, 601 267 157

Služby: -ekologické poradenství v oblastech: -odpadové hospodářství. -vodní hospodářství. -ochrana ovzduší. -nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Chemie, ekologie, nakládání s odpady, posuzování odpadů a jejich vlastností - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a expertiz, soudně-znalecké posudky v oboru chemie a ekologie, řešení technologických a environmentálních poruch, havárií a problémů, specifikace laboratorních analýz a experimentů.

Projekce: -fotovoltaické systémy Velkoobchod: -solární kolektory a technika autorizovaný dovozce -panely REC, CANADIAN SOLAR, Hanwha -měniče Fronius, Kostal, SMA, Omnik .

Elektromobilita plzeňského kraje. Elektromobily, opravy a úpravy sériových vozidel s elektromotorem, projektování a výstavba dobíjecích stanic.

Výroba a montáž: - čistírny odpadních vod - neutralizační stanice - mikrofiltrace - ultrafiltrace - odparky - odstředivky - odmašťovací stroje - linky povrchových úprav - odmašťovny - odmašťovací boxy - pračky vzduchu - ekologická zařízení - zásobníky - nádrže z polyetylenu a polypropylenu - zahradní bazény - ...

Likvidace odpadů, poradenství v životním prostředí a ADR, vnitřní a venkovní úklidové práce, kontejnerová doprava, provozování sběrných dvorů, realizace a servis lapolů a odlučovačů.

Projektové služby v oblasti ekologie: -tvorba lesních hospodářských plánů a osnov. Kopírování. Tiskařské práce. Scanovací práce. Projektové služby v oblasti lesnictví.

Projekce, montáž, prodej, servis, dotace: -solární systémy -tepelná čerpadla.

Výkup a recyklace šrotu a kovových odpadů. Komplexní ekologické zneškodnění odpadů kategorie: -ostatní, zvláštní, nebezpečné. Kontejnerová doprava včetně pronájmu kontejnerů. Poradenství, odhady rizik, zpracování programů odpadového hospodářství. Zpracování dokumentace posudků vlivů na životní prostředí. Zajištění odběrů vzorků a ...

Poradenství - celá problematika životního prostředí - program ZELENÁ ÚSPORÁM - dotace z fondů Občanské sdružení životní prostředí