Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Městská charita Plzeň. Domov sv.Zdislavy pro matky s dětmi v tísni: -Plzeň, Čermákova 29 tel.377423159 -Plzeň-Radčice, Do Štěnovic 2 tel.377828274. Domov sv.Františka pro bezdomovce: -Plzeň, Wenzigova 5 tel.377220477. Domov sv.Josefa: -Plzeň, Doudlevecká 71 tel.377220894. Stacionář pro staré a ZTP občany: -Plzeň, ...

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu