Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Služby: - azylový dům pro matku a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Poskytování ubytování matkám s nezletilými dětmi.

Nabízí - pečovatelské služby - osobní asistence - charitní pomoc Farní charita

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně ...