Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Kontaktní centrum: -nízkoprahové ambulantní zařízení pro uživatele drog -hygienický servis -sociální (pomoc při vyřizování podpor aj.) -redukce škod - prevence nemocí, výměna injekčních stříkaček aj.

Středisko křesťanské pomoci: -azylový dům pro matky s dětmi a těhotné ženy. Nabízíme: -ubytování (na dobu maximálně 6 měsíců) -poradenství (přímé i zprostředkované) -pomoc v prosazování práv a zájmů -duchovní pomoc -psycho-sociální terapii (finanční a časový plán, řešení vztahů) -programy pro děti -volnočasové aktivity -získávání nových ...

Služby: -domácí péče o těžce postižené osoby -domácí péče o nemohoucí osoby.

Maloobchodní prodej: -ortopedické vložky -kosmetické přípravky na nohy -zdravotní obuv pro děti i dospělé -ortésy a bandáže (léčebné i sportovní) -masážní a rehabilitační pomůcky -sedačky do vany,madla -kompenzační pomůcky (hole,berle,madla) -kompresní punčochy.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu