Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Speciální základní škola pro děti se zdravotním postižením (vadami řeči, sluchovým, středně těžkým a těžkým mentálním, autismem a kombinovaným postižením). Dětský domov určený pro děti se zdravotním postižením (vadami řeči, sluchovým, středně těžkým a těžkým mentálním, autismem a kombinovaným postižením). Speciální mateřská škola pro děti se ...

Služby: -bezbariérový komplex pro tělesně postižené. Úprava automobilů pro tělesně postižené.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Ubytovací služby -Velkoobchod a maloobchod

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a pohybové výchovy ...

Náš dětský domov (dále jen DD Znojmo) je zařízení rodinného typu, které je zřízeno Jihomoravským krajem pro potřeby výkonu ústavní výchovy a zajištění péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti ve smyslu zákonu 109/2002 Sb., dále 334/2003 Sb. a ...

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna.

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov.

Oblastní charita Vyškov: - zajištění pečovatelských a ošetřovatelských služeb - nabídka terapií, které podporují sociální integraci seniorů nebo zdravotně postižených lidí.

Dětský domov: -pečovatelská služba -hlídání děti.

Výchovný ústav pro mentálně postižené děti a mládež. Sociální služby: - denní stacionář - týdenní stacionář - domov pro osoby se zdravotním postižením.

Výchovný ústav pro mentálně postižené děti a mládež.

Dětský domov: -ústavní a ochranná výchova nezletilých osob.

Výchovný ústav pro děti a mládež. Základní škola. Střední škola. Sociální služby. Školní jídelna.

Dětský domov pro děti do 3 let. Další pobočka: -Brno, Voroněžská 5 tel.: 541 212 787 fax: 541 213 545

Diagnostické zařízení pro děti: - které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Dům pečovatelské služby. Pečovatelská služba.