Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Slunce v dlani, o.p.s.
Společnost Slunce v dlani, o.p.s. poskytuje sociální služby pro seniory a zdravotně postižené osoby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Zajišťujeme pomoc rodinám pečující celodenně o osoby blízké se zdravotním postižením, nemocné nebo o dítě či seniora v určité fázi bezmocnosti. Služby nabízíme všem věkovým kategoriím, dětem od 11 let věku až ...
Slunce v dlani, o.p.s.
Dětský denní stacionář, pro děti a mládež se zdravotním postižením od 2 do 26 let. Zaměřujeme se na kombinovaná postižení, poruchy autistického spektra, poruchy řeči .

Dětský domov. Školní jídelna. adresa: Rybí trh 7-8 telefon: 553 714 807 (p. Donátová) e-mail: maticni@volny.cz obed.unas.cz

Centrum pro mentálně postiženou mládež: - ubytování pro mentálně postižené - výchovně vzdělávací služby - pracovní rehabilitace - asistence.

Nestátní dětský domov pečuje o děti v ústavní výchově.

Dětský domov a školní jídelna je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečujeme o 40 dětí, které byly z vážných důvodů odebrány z rodiny a umístěné v dětském domově. Děti chodí do běžných škol, navštěvují zájmové kroužky v DD i mimo DD. Pořádáme 1x ročně Dny otevřených dveří, aby se veřejnost měla možnost seznámit s naší činností.

Dětský domov zajišťuje péči o děti ve věku zpravidla od 3-18 let, s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.