Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice a patří k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím. Byl založen již v roce 1949 a v té době působil při Československé obchodní komoře. Jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost ...

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech.

Obvodní soud pro Prahu 2 Legerova 7 Praha 2 Tel: 224262375, 224261004 Obvodní soud pro Prahu 3 Jagellonská 5 Praha 3 Tel: 222725243 podatelna: 222713376 Obvodní soud pro Prahu 4 Spálená 2 Praha 2 Tel: 221931111 Obvodní soud pro Prahu 5 Nám. Kinských 5 Praha 5 Tel: 257005111 Obvodní soud pro Prahu 6 Jilemnická ...