Soudy a státní zastupitelství

(záznamy 1/25 z 137)  strana 1 / 6

Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice a patří k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím. Byl založen již v roce 1949 a v té době působil při Československé obchodní komoře. Jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost ...

Okresní soud KOLÍN

Okresní soud KOLÍN

Okresní soud pro okres Kolín. Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Doba pro styk s občany: Pracovní doba: Po 7.30 - 16.30 Út 7.30 - 16.00 St 7.30 - 17.00 Čt 7.30 - 16.00 Pá 7.30 - 14.30 Podatelna otevřena každý den po celou pracovní ...

OKRESNÍ SOUD VE ZLÍNĚ

OKRESNÍ SOUD VE ZLÍNĚ

Okresní soud a notářství: -předseda soudu, tel:577176102 -velitel justiční stráže, tel:577172151. Dědické oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175382. Exekuční oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175351-2, 577175381-2. Informační centrum: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577171717.

Okresní soud ve Vsetíně

Okresní soud ve Vsetíně

Okresní soud ve Vsetíně. Podatelna, pokladna a informační centrum. Pracovní doba pro veřejnost. PONDĚLÍ 7.30–11, 11.30-15.30 ÚTERÝ 7.30–11, 11.30–14.15 STŘEDA 7.30–11, 11.30–15.30 ČTVRTEK 7.30–11, 11.30–14.15 PÁTEK 7.30–11, 11.30–14 Pouze podatelna.

Jaroslav Basl

Jaroslav Basl

Projekce, montáž, revize: - hromosvody třídy A - elektrických zařízení do 35 kV - provádění znaleckých posudků elektrického zařízení

Krajský soud v Praze

Krajský soud v Praze

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech.

OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI

OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI

OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI. Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví.

Okresní státní zastupitelství Pardubice

Okresní státní zastupitelství Pardubice

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Státní zastupitelství. Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví.

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

Krajské státní zastupitelství. Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Městské státní zastupitelství. Justiční palác.

(záznamy 1/25 z 137)  strana 1 / 6