Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Obec Staré Sedliště, okres Tachov
Obec Staré Sedliště se nachází v okrese Tachov v Plzeňském kraji. V současné době zde žije cca. 1200 obyvatel. Součástí obce Staré Sedliště jsou také části Labuť, Mchov, Nové Sedliště, Úšava. Obec Staré Sedliště získala v roce 2019 ocenění v soutěži Vesnice roku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1177.
Obec Staré Sedliště, okres Tachov
Obec Hevlín
Hevlín je obec v Jihomoravském kraji, nedaleko hranice s Rakouskem. Má asi 1400 obyvatel a historii sahající do 13. století. Hevlín je zajímavá obec s bohatou kulturou a přírodou. V obci se také konají různé kulturní a společenské akce. Obec je také vhodná pro cykloturistiku a pěší turistiku, protože se nachází v malebné krajině Podyjí.
Obec Hevlín
Okresní soud pro okres Kolín. Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Doba pro styk s občany: Informační centrum : Po 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00 Út 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00 St 8.00 - 17.00 12.00 - 17.00 Čt 8.00 - 16.00 12.00 - ...

výkon soudnictví dle zák. č. 6/2002 Sb.

Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným článkem soustavy státního zastupitelství. V souladu se zákonem vykonává metodickou, kontrolní a řídicí činnost. Podle čl. 80 odst. 1 Ústavy České republiky zastupuje státní zastupitelství veřejnou žalobu v trestním řízení, přičemž jeho postavení a působnost stanoví zákon. Státní zástupce vykonává dozor ...

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice a patří k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím. Byl založen již v roce 1949 a v té době působil při Československé obchodní komoře. Jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost ...

Okresní soud a notářství: -předseda soudu, tel:577176102 -velitel justiční stráže, tel:577172151. Dědické oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175382. Exekuční oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175351-2, 577175381-2. Informační centrum: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577171717.