Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Obec Ostrovec-Lhotka
Obec Ostrovec-Lhotka se leží na okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. První dochovaná zmínka o naší obci pochází pochází z roku 1115. Obec má dvě místní části a to Ostrovec a Lhotka. V obci žije cca 90 obyvatel. Nejatraktivnější památkou je roubená zvonice a studna stojící na Ostrovecké návsi po bývalé tvrzi a soubor původní roubené ...
Obec Ostrovec-Lhotka
Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným článkem soustavy státního zastupitelství. V souladu se zákonem vykonává metodickou, kontrolní a řídicí činnost. Podle čl. 80 odst. 1 Ústavy České republiky zastupuje státní zastupitelství veřejnou žalobu v trestním řízení, přičemž jeho postavení a působnost stanoví zákon. Státní zástupce vykonává dozor ...

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností v České republice a patří k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím. Byl založen již v roce 1949 a v té době působil při Československé obchodní komoře. Jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost ...

Okresní soud pro okres Kolín. Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Doba pro styk s občany: Pracovní doba: Po 7.30 - 16.30 Út 7.30 - 16.00 St 7.30 - 17.00 Čt 7.30 - 16.00 Pá 7.30 - 14.30 Podatelna otevřena každý den po celou pracovní ...

výkon soudnictví dle zák. č. 6/2002 Sb.

Okresní soud a notářství: -předseda soudu, tel:577176102 -velitel justiční stráže, tel:577172151. Dědické oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175382. Exekuční oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175351-2, 577175381-2. Informační centrum: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577171717.

Okresní soud ve Vsetíně. Podatelna, pokladna a informační centrum. Pracovní doba pro veřejnost. PONDĚLÍ 7.30–11, 11.30-15.30 ÚTERÝ 7.30–11, 11.30–14.15 STŘEDA 7.30–11, 11.30–15.30 ČTVRTEK 7.30–11, 11.30–14.15 PÁTEK 7.30–11, 11.30–14 Pouze podatelna.

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech.

OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI. Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví.

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Státní zastupitelství. Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví.