Úřady veřejné správy

(záznamy 76/100 z 113)  strana 4 / 5

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Česko - Belgicko - Lucemburská smíšená obchodní komora v ČR

Česko - Belgicko - Lucemburská smíšená obchodní komora v ČR

Česko - Belgicko - Lucemburská smíšená obchodní komora v České Republice poskytuje podporu obchodnímu rozvoji mezi českými, belgickými a lucemburskými firmami.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů: - zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní.

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

Dozor nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích.

CERD ČR Centrální registr dlužníků ČR

CERD ČR Centrální registr dlužníků ČR

Centrální registr dlužníků České republiky je největším národním i nadnárodním bankovním a nebankovním informačním systémem, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky osob a ekonomických subjektů. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů ...

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Obchodní komora usilující o podporu hospodářských a obchodních styků mezi ČR a Švýcarskem, zajištění informací, kontaktů, právní pomoci a exportu.

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky poskytuje ze samostatné kapitoly státního rozpočtu grantové prostředky na projekty výzkumu a vývoje. Přihlášky do veřejné soutěže mohou podat a o udělění grantu požádat vědecké instituce, vědecké týmy i jednotlivé soukromé osoby. Grantové prostředky mohou být použity výhradně na krytí výloh souvisejících s ...

PUNCOVNÍ ÚŘAD

PUNCOVNÍ ÚŘAD

Úkolem Puncovního úřadu je: - vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti, - provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce - ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hospodářská komora hlavního města Prahy prezentuje pražské podnikatele nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Hlavním předmětem činnosti PGRLF, a.s. je subvencování části úroků z úvěrů a poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy ČR pro oblast státního dozoru nad jadernou bezpečností. Působnost Úřadu je upravena zákonem Parlamentu ČR č. 287/1993 Sb., podle něhož úřad vykonává: - státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, nad zacházením s radioaktivními odpady z jaderných zařízení a ...

Obvodní ředitelství MP

Obvodní ředitelství MP

Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku a pro ochranu a podporu zdraví. Monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví.

Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i.

Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i.

FOLIA MICROBIOLOGICA Mikrobiologický ústav akademie věd ČR

(záznamy 76/100 z 113)  strana 4 / 5