Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové buduje univerzální fond naučné literatury a poskytuje všechny odpovídající odborné služby v rámci celého východočeského regionu. Čtenářem a uživatelem knihovny se můžou stát všichni občané starší 15 let. Ve volném výběru je 130 tisíc svazků knih a více než 2 000 titulů časopisů a novin.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Vydavateľské činnosti Montáž káblových rozvodov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Služby súvisiace s činnosťou databánk Výroba elektrických strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba kancelárskych strojov a ...

Baliace činnosti Zásielkový predaj Diskotekárska činnosť Vydavateľské činnosti Vydávanie kníh a novín Prenájom hnuteľných vecí Činnosť knižníc a múzeí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej ...

Výroba videa Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu ...

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Správa registratúrnych záznamov Administratívne a sekretárske práce Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kurzov,školení a vzdelávacích aktivít Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu,výroby a ...